Bacheloropgave om Pragforåret og den kolde krig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 25
  • 9215
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 11-03-2006

Bacheloropgave om Pragforåret og den kolde krig

Bacheloropgave i historie om Tjekkoslovakiets rolle i den kolde krig, set fra et historiebevidsthed og demokratisk dannelsessyn.

Problemformulering
Hvorfor kan demokratisk dannelse og historiebevidsthed belyses gennem et arbejde med Tjekkoslovakiets rolle i den kolde krig

På hvilken måde kan et arbejde i 9.klasse med Pragforåret, give eleverne en bevidsthed og forståelse af begivenhederne i Prag, og hvad kan eleverne bruge denne viden til, set ud fra et demokratisk dannelsessyn?

Hvorledes kan jeg som lærer være med til at udvikle historiebevidsthed og demokratisk dannelse hos eleverne gennem dette arbejde med Pragforåret?

Indhold

Problemformulering 1
Indledning/fremgangsmåde 1
Begrebsafklaring: Demokratisk dannelse og historiebevidsthed 2
- Demokratisk dannelse 2
- Historiebevidsthed 4
Hvorfor skal elever vide noget om den kolde krig 5
Hvorfor er det interessant at se på Tjekkoslovakiets rolle under den kolde krig? 6
Tjekkoslovakiet og udviklingen af historiebevidsthed og demokratisk dannelse 9
Delkonklusion 11
Et arbejde med Pragforåret i en 9.klasse 12
Baggrunden for Pragforåret 13
Opstilling af problemstillinger 14
Lærerens rolle i opstilling af problemstillingerne 14
Problemstillingerne:
1. Pragforåret – hvorfor lykkedes det ikke? 16
2. Hvad legitimerede invasionen? 17
3. Hvordan reagerede Vesten på invasionen 20
Arbejdet med problemstillingerne 21
Delkonklusion 23
Afslutning på arbejdet med Pragforåret 23
Konklusion 24
Perspektivering 24
Litteraturliste 26

Uddrag

Indledning/fremgangsmåde
Jeg vil i denne opgave se på Tjekkoslovakiets rolle i den kolde krig, da dette land i langt højere grad end andre kom i klemme mellem det demokratiske vest og det kommunistiske øst. I dette arbejde ser jeg en mulighed for, at eleverne både dannes og uddannes, hvilket jeg mener, bør være folkeskolens og historiefagets opgave. Denne indstilling til skolens og historiefagets opgave i et demokratisk samfund, deler jeg med pædagogen Klafki, psykologen Tønnes Hansen og filosoffen Løgstrup. Arbejdet med Tjekkoslovakiets rolle i den kolde krig finder sin begrundelse i Fælles mål, hvor man under trinmål og slutmål på de ældste klassetrin beskæftiger sig med europæisk og international historie, både set isoleret og ud fra Danmark. Jeg har i denne opgave lagt mig fast på 9.klasse, fordi man her medtager en mere analytisk og refleksiv tilgang til historiefaget.
Opgaven har jeg struktureret på den måde, at jeg indledningsvis giver en begrebsafklaring på begreberne demokratisk dannelse og historiebevidsthed, da disse er centrale i opgaven. Herfra vil jeg begrunde hvorfor den kolde krig er vigtig viden for elever og hvorfor Tjekkoslovakiets rolle i den kolde krig er interessant, set ud fra ovenstående begreber. Endvidere vil jeg diskutere hvordan et problemorienteret praktisk arbejde med Pragforåret i en 9.klasse, kan medvirke til udviklingen af historiebevidsthed og demokratisk dannelse hos eleverne. Fra dette sted vil jeg undersøge, hvordan læreren kan støtte denne udvikling... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om Pragforåret og den kolde krig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.