Tilstandsformer i 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 2258
  • PDF
  • 2012
  • 12-06-2012

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Tilstandsformer i 7. klasse

Opgaven behandler et undervisningsforløb for en 7. klasse, der handler om tilstandsformer og faseovergange.

Problemformulering
Hvilke fordele og ulemper er der ved anvendelse af forskellige typer modeller og forklaringsmetoder, til undervisning i tilstandsformer ved en 7. klasse i fysik/kemi?

Hvordan skal der tages hensyn til forskelle i forklaringsmodeller i undervisningen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering: 3
Didaktiske overvejelser: 3
Læringsforudsætninger: 3
Rammefaktorer: 3
Mål: 4
Indhold: 4
Lektionsplan: 4
Læreprocesser: 5
Vurdering: 6
Fagdidaktiske overvejelser: 6
Modeller: 6
Klassificering/vurdering af modeller (Hannisdal, 2006): 6
Hverdags forforståelse og sprog: 7
Konklusion: 8
Litteraturliste 9
Bilag 1 – Teori 10
Bilag 2 – Vurderingsskema 11

Uddrag

Mine didaktiske overvejelser tager udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel . Jeg har ud fra de forskellige punkter i den dynamiske model beskrevet hvilke overvejelser, jeg har gjort inden for hver af disse. Faglig viden vedlægges som bilag i stikordsform . Forløbet er rettet mod en 7. klasse og er tilpasset de mål, der er stillet for faget fysik/kemi i folkeskolen.
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i afsnittet om stofegenskaber i Kosmos A (7. klasse).

Didaktiske overvejelser:

Læringsforudsætninger:
Eleverne vil på forhånd have et stort kendskab til tilstandsformer, da det er noget de ofte møder i deres hverdag. Her tænkes på både fast, væske og gas form, men det er dog aldrig noget som de har fået en klar definition på.

Det er hensigten at undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og viden. Denne viden findes bl.a. vha. diskussioner, som er gode når der skal forklaringer på hverdagsfænomenerne.

Rammefaktorer:
Undervisningsforløbet foregå i en 7. klasse. Tidsrammen for forløbet er 6 lektioner, fordelt på to fagdage. Undervisningsformen er en blanding mellem teoretisk og praktisk undervisning, ligesom der vil være veksling mellem lærerstyret undervisning og elevstyret arbejde. Eleverne skal arbejde med laboratorieforsøg, så... Køb adgang for at læse mere

Tilstandsformer i 7. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.