Stærke og svage elever i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 14
  • 5052
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 02-03-2005

Undervisningsforløb: Stærke og svage elever i billedkunst

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger vi undervisningen i billedkunst, så både den fagligt svage og den fagligt stærke elev får tilstrækkeligt med udfordringer?

Indhold

Indledning s . 2
Problemformulering s . 2
Begrebsdefinition s . 3
Grundlæggende begrundelser for Billedkunst som skolefag s . 3
Læring og læreprocesser s . 4
Faglig teori s . 5
Undervisningsforløb s . 6
Analyse af undervisningsforløb s . 9
Vurdering af teorier s . 13
Konklusion s . 14
Litteraturliste s . 15

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i det senmoderne samfund, der er præget af en uforudsigelighed, hvor vi alle konfronteres med en mangfoldighed af valgmuligheder. Der er ikke mange faste holdepunkter i form af f.eks. normer og værdier, som der var i gamle dage. Førhen var det familien og fællesskabet, der var den socialiserende faktor, hvorimod bolden mere eller mindre er givet op til samfundet som den socialiserende faktor den dag i dag. Individet er i centrum og er derfor tvunget til at skabe dets egen identitet.
Vi har valgt at fokusere på billedkunstfaget, som vi netop har beskæftiget os med i praktikken på 3. årgang. Vores metodeovervejelser vil vi berøre yderligere i opgaven, som vi har forsøgt at bygge op omkring Blooms taksonomi.
Vi ser det som en stor vigtighed, at man i billedkunstundervisningen formår at give eleverne en følelse af succes, ved at udvikle et færdigt kreativt produkt. For at alle eleverne får en mulighed for at opnå dette, er det så en nødvendighed for os som lærere at tilrettelægge en differentieret undervisning, så vi bedst muligt kan give hver enkelt elev en passende faglig udfordring i undervisningen? Vi mener, at følelsen af succes medfører kompetenceudviklingen og styrker selvopfattelsen hos individet. Muligheder for kreativ og almen udvikling synes at være en stor del af identitetsdannelsen.
I ”Fælles Mål” står der at: ”Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.”1
Udfra empirien vi har indsamlet i praktikken på 3. årgang, vil vi i opgaven forsøge at argumentere for vores differentierede undervisningsforløb ved hjælp af teori, analyse og dataindsamling. Opnåede vi vores mål?
Dette har vi hermed valgt at beskæftige os med i vores opgave, og det danner baggrund for vores valg af problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Stærke og svage elever i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.