Tal og talforståelse for tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 4593
  • PDF
  • 2012
  • 01-05-2012

Modulopgave: Tal og talforståelse for tosprogede elever

Modulopgave 1 om Tilegnelse af tal og talforståelse for tosprogede elever.

Denne opgave handler om tilegnelse af tal og talforståelse for tosprogede elever med fokus på brøkregning på mellemtrinnet. Den afdækker her udfordringerne og mulige løsningsforslag, som læreren kan bruge i matematikundervisningen for tosprogede elever.

Indhold

Forside side 1

Indholdsfortegnelse side 2

Indledning side 3

Lærerfagligt side 3-5

Fælles Mål side 6

Elever med tosproget kulturbaggrund side 7-9

Læringssti ud fra RME og brøker side 9-12

Konkrete materiale i arbejdet med brøker og tosprogede side 12-14
Litteratur side 15

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil vi beskæftige os med tilegnelse af tal og talforståelse for tosprogede elever med fokus på brøkregning på mellemtrinet. Her vil vi afdække udfordringerne og mulige løsningsforslag, som læreren kan bruge i matematikundervisningen for tosprogede elever. Ud fra et fagdidaktisk synspunkt, vil vi arbejde med betydningen af brugen af konkrete materialer som middel til at fremme indlæringen.

Lærerfagligt - brøkernes historie og teori
Historie:
Anvendelsen af brøker har sit grundlag i behovet for at kunne opdele en given kvantitet i mindre, lige store dele og forsat kunne fortage beregninger på disse størrelser. Dansk sprogligt kommer begrebet brøk fra ”at bryde” eller ”brække”, og det engelske fractions kommer af det latinske fractur som betyder brud... Køb adgang for at læse mere

Tal og talforståelse for tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.