Tilegnelse af dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 10
  • 2464
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2001
  • 12-02-2002

Analyse af elevtekst: Tilegnelse af dansk som andetsprog

Kort gennemgang af, andetsprogstilegnelse, beskrivelse af intersprog, gennemgang af kommunikationsstrategier og analyse af to elevtekster.

Indhold

1. Indledning: 2
2. Tosprogethed: 2
3. Andetsprogstilegnelsen: 3
De kognitive aspekter: 3
De interaktionelle aspekter: 4
Sociale og socialpsykologiske aspekter: 4
4. Intersprog: 5
5 Kommunikationsstrategier: 5
6. Analyse af elevtekster: 6
Elevtekst 1: 6
Elevtekst 2: 7
8. Litteraturliste: 8
Elevtekst 1: 9
Bilag 2: 10
Elevtekst 2: 10

Uddrag

1. Indledning:
De tre ord dansk som andetsprog udtrykker, at faget dansk i den danske folkeskole for visse elever er et andet sprog end deres modersmål. Dansk er hermed ikke et andet fag for disse elever, de skal blot tilegne sig indholdet på anden vis end de etsprogede elever.
Tosprogede børn har været en del af den danske folkeskole igennem flere år, men år efter år er antallet af de tosprogede elever stødt stigende, hvilket er en udfordring for såvel lærere, elever og deres forældre, (idet undervisning bygger på samarbejde mellem såvel lærere som elever og forældre jf. folkeskoleloven § ?).
Undervisning af de tosprogede er hermed ingen ny opgave for folkeskolelærerne, men
hvilke problemstillinger i anvendelsen af skrevet dansk, støder tosprogede elever i den danske folkeskole på, når de skal tilegne sig dansk som andetsprog ? Det vil jeg med denne semesteropgave undersøge.
Spørgsmål som dette og lignende er spørgsmål jeg med denne semesteropgave vil bearbejde og forsøge at besvare.
Grunden til valget af emnet ”dansk som andetsprog” skyldes den store interesse for emnet omkring de tosprogede i den danske folkeskole, som den giver sig til udtryk i bl.a. medierne.
Emnet er for tiden ofte til debat, og eftersom jeg selv som kommende lærere højst sandsynligt kommer til at undervise tosprogede elever, finder jeg det oplagt for mig at se nærmere på netop dette emne.

2. Tosprogethed:
Den officielle definition på begrebet at være tosproget er at have et andet modersmål end det sprog, der er flertalssproget i det pågældende land. Først ved kontakt med samfundet, eventuelt gennem undervisningen i skolen, læres andetsproget, i dette tilfælde dansk.
Begrebet tosprogethed indbefatter flere former for tosprogethed. Er et barn/en elev simultan tosproget, er eleven vokset op med to sprog. Er eleven derimod successiv tosproget, er eleven først stødt på andetsproget senere i dennes liv.

---

Analyse af elevtekster:
Elevtekst 1:
Den første tekst jeg vil undersøge er skrevet af en tyrkisk dreng i 5 klasse, som jeg har arbejdet med i mit arbejde som vikar.
Han er meget overfladisk, men rimelig velorienteret og god til at tale og udtrykke sig på dansk. Overskriften til denne tekst stod på tavlen. Indholdet i beskrivelsen af turen er god og brugen af forskellige tillægsord, får teksten til at virke varieret. Han har en fin ordstilling.
Da han skrev teksten, brugte han forskellige brochurer fra Øresundsakvariet til at finde fagord fra. Han har problemer med at høre ar-lyden, hvor han skriver statede og lydreduktionen i lidt, hvor han i stedet skriver lid. Han opfatter Karina som krarina, idet navnet er nyt for ham. Han skriver konsekvent os i stedet for også, dette kommer af et typisk sjusket talesprog... Køb adgang for at læse mere

Tilegnelse af dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.