Nationale test i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 16
  • 5552
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 10-02-2008

Semesteropgave: Nationale test i folkeskolen

Nationale test i folkeskolen i 2. klasse.

Problemformulering
I forhold til dannelse og uddannelse i den danske folkeskole, hvad er fordele og ulemper ved
nationale standardiserede test set i forhold til test og evaluering generelt.

Indhold

Indledning 2
Problemfelt 2
Nationale test i folkeskolen. 2
Problemformulering 2
Metode beskrivelse2
Teoretisk gennemgang 3
Test og evaluerings typer 3
Monostrukturerede test 3
Semistrukturerede test 4
Polystrukturerede test 4
Standardiserede test5
Testene vil være formative test. 6
Nationale standardiserede test. 6
Diskussions gennemgang 7
Udvikling af evaluerings kultur 7
Formativ til summativ 7
EVA 8
Hensynsskift 8
Test påvirker undervisningen? 9
Retning 9
Standardiserede test9
Anden orden 10
Eksempel på kommunal test i 2. kl. 10
Sociale kompetencer vs. Faglighed 11
Tidsperspektivet 12
Egen perspektivering 13
Test analyse 14
Perspektivering 15
Litteraturliste 16
Bøger: 16
Blade og tidsskrifter: 16
Internet 16
Folkeskolens formålsparagraf 16

Uddrag

Opgavens problemfelt belyses gennem en argumentation ud fra debatter og teori og ikke gennem
empiri, idet problemfeltet er af et sådan omfang at en fremgangsmåde vil give mindre mening. For
at belyse problemet bruger vi fremgangsmåden først at gennemgå forskellige former for evaluering
med en særlig gennemgang af opbygningen af de standardiserede test og de obligatoriske nationale
test. Dernæst et overblik over den nærhistoriske udvikling af evaluering i Danmark. Herefter følger
diskussionen af problemstillingerne beskrevet i problemfeltet, især med blik på testenes indvirkning
på dannelseskulturen og undervisningen. For at belyse disse problemstillingerne i praksis
gennemgås et eksempel fra praktikken og en matematisk opgave og ud fra dette reflekteres der over
hvordan vi selv kan forholde os til test i forbindelse med undervisning og evaluering... Køb adgang for at læse mere

Nationale test i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.