Synopsis om terrorisme og IRA

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 10
  • 2749
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 22-03-2005

Undervisningsforløb: Synopsis om terrorisme og IRA

Synopsis i samfundsfag om terrorisme og IRA.

Opgaven handler om terrorisme med særligt fokus på IRA konflikten.

Problemformulering
Vi ønsker i synopsen at redegøre for situationen i Nordirland samt undersøge, hvad der får IRA til at benytte sig af terrorisme.

Vi vil diskutere konfliktens mulige løsninger samt se på sidste det løsningsforslag, der er forsøgt.
Derudover vil vi gerne undersøge IRA's:
• Motivation
• Baggrund
• Metoder

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Problembehandling 2
Konflikten i Nordirland 3
The Irish Republican Army 4
Konklusion 5
Perspektivering 5
Litteraturliste: 6
Bøger: 6
Primær litteratur: 6
Sekundær litteratur: 6
Noter: 6
Film: 6
Netsider: 6
Bilag 1 7
Terrorisme 7
Mål med forløbet 7
1. undervisningsgang 7
2. undervisningsgang 7
3. undervisningsgang 7
4. undervisningsgang 7
5. undervisningsgang 8
6. undervisningsgang 8
7. og 8. undervisningsgang 8
Bilag 2 9
Centrale kundskabs- og færdighedsområder 9
Samfundsfag generelt 9
Efter 9 klassetrin 9
Bilag 3 10
Terrorisme definitioner 10

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at skrive vores synopsis inden for samfundsfagsdisciplinen ”International Politik”, hvor vi har valgt emnet ”Terrorisme”. Med udgangspunkt i udvalgte1 centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF-er) i samfundsfag, har vi valgt at lave en undervisningsplan2, som grundlag for synopsen. Undervisningsplanen er lavet med henblik på at lave en eksemplarisk undervisning, der tager højde for fordomme, indoktrinering og belæring, samt danne ramme om et spændende, nærværende og aktuelt emne. Det centrale for os er, at eleverne får sat de demokratiske værdier og holdninger i relief. De skal opnå større bevidsthed om spillereglerne for aktiv deltagelse i et demokrati samt dets muligheder og begrænsninger. I vores synopsis har vi valgt at koncentrere os om konflikten i Nordirland samt terrorgruppen IRA og dens indflydelse på konflikten. Konflikten mellem protestanter og katolikker er et eksempel på, at terrorisme er verdensomspændende, og ikke kun noget der udøves af muslimske fanatikere... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om terrorisme og IRA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.