Teorier i international politik | Komparativ analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 4832
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2007
  • 06-06-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Teorier i international politik | Komparativ analyse

Eksamensopgave i samfundsfag om international politik og teorier i international politik med komparativ analyse af dem.

I et tilfælde som d.11. September, finder verden hurtigt ud af, at arbejde sammen for at bekæmpe en fælles fjende, en meget neoliberalistisk måde at tackle problemerne på. Og i virkeligheden også den mest hensigtsmæssige, i forhold til at omfavne det globale perspektiv. Men er det utopi, at tænke at man kan stole på hinanden som stater, hver gang en sådan katastrofe finder sted, eller er vi på vej mod et verdenssamfund, hvor alle kan regne med hinanden?

Problemformulering
Jeg har valgt at lave en komparativ analyse, af de forskellige politiske teorier, og se på fordele og ulemper, ligheder og uligheder ved de forskellige. For at undersøge dette, vil jeg se på de forskellige fokuspunkter og forskellige politiske, metodiske og filosofiske syn.

Mit mål er at ende ud med en større forståelse for udenrigspolitik før, og nu.

Derudover er der didaktiske overvejelser til et undervisningsforløb til en 10. klasse.

Indhold

Indledning Side 2
Problemformulering Side 2
Læsevejledning Side 3
Afgrænsning Side 4
Komparativ analyse af de politiske teorier Side 5-8
Perspektivering Side 9
Konklusion Side 10
Didaktiske overvejelser Side 11-14
Litteraturhenvisninger Side 15

Uddrag

Læsevejledning
Jeg har valgt, at skrive om de forskellige teorier i international politik, med fokus på udviklingen i tiden efter den kolde krig. Jeg vil starte med at forklare ligheder, og forskelligheder, i realismen og idealismen/liberalismen, og samtidig se på de to forgreninger; neorealisme og neoliberalisme. Jeg vil se på den udvikling der er sket i international politik, og på verden som et globalt samfund.

I min afgrænsning, vil jeg berette hvilke teorier, jeg ikke har gået i dybden med, og hvorfor. Min perspektivering skal fungere som et foreløbigt idegrundlag, til eventuelle eksamens emner.
Den sidste del af opgaven, består af en fagdidaktisk del; et undervisningsforløb, som skal give et bud på, hvordan man ville kunne undervise i økonomiske teorier i folkeskolen, og hvad der står i henholdsvis, fælles mål, CKF'en og skoleloven. Slutteligt vil jeg lave en konklusion, der skal svare overens med min problemformulering, og dermed sikre, at jeg har fundet svar på de spørgsmål jeg søgte svar på. Der vil være litteraturhenvisninger på sidste side.

Af bøger har jeg blandt andet brugt ”International politik” , den giver et godt billede af hvad international politik, generelt, går ud på, og er skrevet i et letlæseligt sprog, med mange gode modeller, der er med til at understrege de forskellige teorier og teser. Derudover har jeg brugt ”Verden 2000” , der er skrevet med henblik på at forklare tiden efter den kolde krig, samt teorier og tendenser i international politik. Den beskriver den ny verdensorden, og ser på både videnskab og praksis. Desuden har jeg benyttet bogen ”Teorier om international politik” , en lille opslagsbog, der er god, hvis man ikke har haft så meget om international politik før, den giver en klar oversigt over karakteristika i international politik, samt en grundlæggende komparativ analyse af teorierne.

Didaktiske overvejelser
Jeg har valgt at henvende mig til en 10. klasse, da jeg mener, at det kræver en vis baggrundsviden at lære om international politik, som man ikke, nødvendigvis, er udstyret med i hverken 8. eller 9. klasse. Forløbet skal vare 6 uger, dvs. 12 lektioner i alt, man kan evt. bruge længere tid på det, hvis man mener det er nødvendigt. Forløbet, er lavet med en forventning om, at eleverne har en forhåndsviden om sociologi, politologi og en smule national økonomi. Samt at de, i historie, er blevet undervist i 2. verdenskrig og den kolde krig... Køb adgang for at læse mere

Teorier i international politik | Komparativ analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.