Tematisk billedarbejde i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 10
  • 3670
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb, Synopsis, Undervisningsplan: Tematisk billedarbejde i billedkunst

I denne opgave fokuserer jeg på en arbejdsform i faget billedkunst, som jeg mener er et redskab til at imødekomme og tilgodese nogle af førnævnte
værdier. Samtidig mener jeg, at tematisk billedarbejde i høj grad tilgodeser af formålet med undervisningen i billedkunst; "Formålet med
undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel."

Problemformulering
Kan man ved hjælp af en arbejdsform der tager udgangspunkt i et allerede udført kunstværk, tilegne sig teknikker og værktøjer ved efterligningens
kunst der styrker ens fremstillingsform, så denne bliver mere varieret og endda måske friere?

Denne problemformulering vil jeg forsøge at besvare ved følg.
underspørgsmål:
q Hvordan defineres tematisk billedarbejde?
q Hvilke overvejelser vedr. dannelses-, lærings- og undervisningssyn har
jeg gjort i forbindelse med mit planlagte og udførte undervisningsforløb i tematisk billedarbejde?
q Kan ens fremstillingsform blive friere ved efterligningens kunst?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Tematisk billedarbejde - teori
Tematisk billedarbejde - praksis
Mål
Handlingsplan
Evalueringsplan
Diskussion/Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Undervisningsplan

Tematisk billedarbejde i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.