Kost og motion | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 17
  • 4182
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2006
  • 18-04-2006

Kost og motion | Undervisningsforløb

Opgave med undervisningsforløb i natur/teknologi om kost og motion.

Målet med denne rapport er at sætte fokus på problematikker omkring kost og motion med fokus på børn på folkeskolens mellemtrin.

Gennem undervisning i faget Natur/teknik vil jeg søge at bibringe børnene en grundlæggende viden om betydningen af at følge eksperternes anbefalinger for både kost og motion.

Problemformulering
Hvordan tilgodeses menneskets behov for kost og motion bedst muligt?
Hvordan kan læreren formidle en basal viden om kost og motion gennem undervisningen i Natur/teknik på 4. klassetrin?

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering side 1
Afgrænsning side 1
Kost og motion (besvarelse ud fra problemformuleringen) side 1
Konklusion side 12
Liste over anvendt materiale side 13
Appendiks 1: Opgave med pattedyrhjerte - elevvejledning side 14

Uddrag

Indledning:

En stor del af den danske befolkning får ifølge fagkundskabens anbefalinger ikke hverken tilstrækkelig motion eller hensigtsmæssig kost. Dette gælder desværre også mange børn og unge, hvilket vil udgøre en betydelig sundhedsrisiko i deres fremtidige liv.

Jo tidligere børn bevidstgøres om de sundhedsaspekter, der er væsentlige indenfor emnet kost og motion, des større er chancen for at de vil finde det naturligt at efterleve eksperternes anbefalinger livet igennem.

Målet med denne rapport er at sætte fokus på problematikker omkring kost og motion med fokus på børn på folkeskolens mellemtrin. Gennem undervisning i faget Natur/teknik vil jeg søge at bibringe børnene en grundlæggende viden om betydningen af at følge eksperternes anbefalinger for både kost og motion.

Rapporten relaterer specifikt til det for seminariefaget Natur/tekniks gældende ”centrale kundskabs- og færdighedsområde” (CKF) med følgende ordlyd: ”Kroppens funktioner og menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livskvalitet.”

Afgrænsning:

Det er muligt at udarbejde en meget omfattende rapport ud fra temaet ”kost og motion”. Imidlertid sætter det omfangsmæssige krav på maksimalt 15 A4-sider en naturlig begrænsning. Derudover har jeg valgt at nedtone ”motions-delen” til et absolut minimum. Ikke fordi denne del ikke er både relevant og meget væsentlig, derimod som en nødvendig afgrænsning... Køb adgang for at læse mere

Kost og motion | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.