Undervisningsforløb om fra vandhul til hav

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1929
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb om fra vandhul til hav

Opgave i natur/teknologi med et undervisningsforløb om fra vandhul til hav

Temaet er overordnet for klassens progressive forløb i de 6. år N/T forløber.

Uddrag

Tema: Vand – fra vandhul til hav.
Tema: Vejret
Disse 2 temaer er overordnede for klassens progressive forløb i de 6 år N/T forløber. På alle klassetrin skal undervisningen omfatte:
• Arbejdsmetoder på klassen (N/T-lokalet), omkring skolen, i nærmiljøet og i naturen.
• Praktisk, undersøgende og eksperimentelle aktivititer
• Indholdsmæssigt inkluderes den nære omverden, den fjene omverden og menneskets samspil med naturen
• Etiske overvejelser i forbindelse med menneskets samspil med natur og teknik som grundlag for vurdering, stillingtagen og sammenligning
• Elevernes handlemuligheder i hverdagen og i relation til menneskets samspil med natur og teknik
Klassen har nu gennemgået fagets 2 første faser og i henhold til klassens log-bog har klassen flg. forforståelse indenfor rammerne af undervisningsplanen for lejrskolen:... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om fra vandhul til hav

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.