Tekstens mikro- og makrostruktur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1998-loven
  • Ingen givet
  • 12
  • 2775
  • PDF
  • Haderslev Statsseminarium
  • 2005
  • 18-02-2007

Semesteropgave: Tekstens mikro- og makrostruktur

Semesteropgave i dansk om tekstens mikro- og makrostruktur.

Denne obligatoriske danskopgave har som formål, at reflektere min rolle som sproglig vejleder for eleven. Jeg skal i opgaven bevise at jeg kan analysere en elevtekst, give en karakteristik og vurdering af elevens sprog, samt vejlede eleven i den videre skriveproces.

Opgaven inddeles i følgende hovedafsnit:
• Produktionsomstændigheder og kommunikationssituation
• Tekstens makrostruktur1
• Tekstens mikrostruktur2
• Vejledning til eleven

De 3 første afsnit er en gennemgang af hvad eleven gør på de forskellige niveauer i sin tekst. I det sidste afsnit sammenfatter jeg de 3 første afsnit med min vejledning til eleven.

Indhold

1. Indledning 2
2. Produktionsomstændigheder og kommunikationssituation 2
3. Tekstens makrostruktur 3
3.1 Genre og komposition 3
3.2 Afsnitsniveau 5
4. Tekstens mikrostruktur 6
4.1 Tema/rema 6
4.2 Tekstens kohæsionsmekanismer 6
4.3 Sætningstyper 8
4.4 Ordvalg 8
5. Vejledning til eleven 9

Uddrag

Obligatorisk opgave i elevproducerede tekster

Produktionsomstændigheder og kommunikationssituation:

Elevteksten ”På cafe Smagløs” er skrevet af en elev i 10. klasse, som eksamensopgave
i skriftlig dansk. Opgaven er stillet af undervisningsministeriet med henblik på at få et udtryk fra eleven om, hvad vedkommende elev har opnået i faget dansk.
De pædagogiske/didaktiske overvejelser der ligger bag teksten, er således at få ”produceret” en tekst der bliver skrevet med læreren og en censor som modtagere,
og som giver disse personer et produkt i hænderne, hvorudfra de kan bedømme elevens kundskaber i ”det skrevne sprog”. Eleven har valgt opgaven i et eksamensæt, hvor andre opgavetyper også har været mulige valg.

3. Tekstens makrostruktur
3.1 Genre og komposition
Jeg vil starte med at kikke på tekstens makrostruktur og tage afsæt i genre og komposition. Elevens tekst bevæger sig i den skønlitterære genre og teksten, der
har et fiktivt indhold, er en typisk fortælling i skolegenren. Eleven formidler en fiktiv oplevelse der skal foregå med en tidsforskydning på 5 år... Køb adgang for at læse mere

Tekstens mikro- og makrostruktur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.