Gøngehøvdingen | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 2512
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 05-01-2003

Gøngehøvdingen | Lærerfaglig analyse

En semesteropgave i dansk på læreruddannelsen.

Analyse af tegneserier, primært med udgangspunkt i Gøngehøvdingen, men også en generel fortolkning af tegneserier.

Indhold

En karakteristisk af tegneserien som genre.
Tegneseriens virkemidler.
Analyse Gøngehøvdingen bind 1.
Næranalyse af side 25 i Gøngehøvdingen.
Didaktiske overvejelser: Hvorfor undervise i tegneserier i folkeskolen?
Metodiske overvejelser: Hvordan undervise i tegneserier i folkeskolen.
Litteraturliste.

Uddrag

Det er svært at give en fast karakteristik af tegneserien som genre, idet den er en kombination af mange forskellige genrer. Det letteste er måske at se på de fordele den har i forhold til de genrer den ligger op af. F.eks. dramaet, tegneserien er som oftest dramatisk i sin struktur, den primære handling er fremadrettet, og præget af megen dialog.
Handlingen kan læses i billederne og læseren får hjælp af dialogen, i visse tegneserier gøres der brug af inserater, små bokse, der fortæller læseren at dagen er skiftet m.v. I modsætning til det spillede drama har tegneserien ikke mulighed for at have en løbende handling, idet den er bundet af sin form, og der er derfor tale om handling i sekvenser. Skiftet er ikke løbende, men afhængig af et nyt billede, dog kan der være handling i selve billedet, i form af bevægelse i billedet, f.eks. hesten der er malet, så læseren oplever, at den er i fart, striber, vektorer og linier i billedet, der ses som bevægelse. Endelig kan tegneren skabe bevægelse i tegneserien ved at efterlade tomme huller, som læseren selv kan fylde ud. I forhold til skuespillet har tegneserien den fordel, at den er mere baseret på det billedmæssige indtryk, og derfor har større mulighed for at skifte imellem de forskellige scener uden at forvirre læseren, og lege med læseretningen. Endelig kan man få plads til flere detaljer i et billede hvor læseren har mere tid til analysen og iagttagelsen end hvis der er krav om bevægelse på en scene.

I forhold til billedanalyse, har tegneserie genren den indlysende fordel at den er en kombination af billeder og skrift. Og denne kombination giver mulighed for lydord, såsom vrooom, bang m.v., sådan at læseren oplever at tegneserien imod sætning til billedet og det skrevne har en lydside, på linie med filmen. Da der er tale om flere sammenhængende billeder har man endvidere mulighed for at skabe bevægelse fra billede til billede, det gøres ved at lade læseren udfylde de tomme huller... Køb adgang for at læse mere

Gøngehøvdingen | Lærerfaglig analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.