Bacheloropgave om teenagepiger i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 7982
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2006
  • 19-08-2006

Bacheloropgave om teenagepiger i idræt

Bacheloropgave i idræt om motivation af piger i 9. klasse i idræt.

Problemformulering
− Hvad kendetegner teenagepigers forhold til skoleidrætten?
− Hvordan kan jeg som idrætslærer motivere teenagepiger i idrætsfaget til både at
deltage samt gennemføre undervisningsforløbet?

Indhold

1.1. Børn af tiden side 3
1.2 Litteraturen side 4
2. Problematisering og problemformulering side 5
3. Metode side 6
4. Hvad kendetegner teenagepigers forhold til skoleidrætten side 7
5. Nutidens piger side 9
6. Lærens rolle side 10
6.1 Undervisningsstile side 10
6.2 Den gode lærer side 11
7. Abraham Maslow side 12
8. Lev S. Vygotskij side 13
9. Målorientering side 15
10. Cases og analyse side 16
11. Konklusion side 19
12. Perspektivering side 21
Litteraturliste side 23
Bilag 1 side 24
Bilag 2 side 25

Uddrag

Indledning
Vi lever i en tid, hvor det frie, selvtænkende og selvforvaltende individ er i centrum, en lang udvikling mod ”frisættelse af individet” og dettes tanker og idéer. Inden for psykologien har bl.a. Freud, Eriksson og Stern lært os om barnets udvikling, og inden for pædagogikken er vi blevet belært af folk som Dewey, Vygotskij, og Piaget.
Den pædagogiske og psykologiske udvikling har gjort sit til, at mennesket i dag bliver oplevet som ”kompetent” og ”selvforvaltende” allerede fra barns ben.

3. Metode
I opgaven vil jeg undersøge, hvad der motivere piger i 9. klasse til at deltage i idrætsundervisningen for at kunne karakterisere og analysere deres forhold til skoleidræt. Jeg vil undersøge lærerens rolle og til sidst vil jeg analysere cases og inddrage didaktiske overvejelser vedrørende pigeidrættens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering. Jeg vil bruge Betina Raunsbæk og Thomas Ziehe til at forklare nutidens unge og især pigers forhold til idræt og læring. Jeg vil, ved hjælp af Reinhard Stelter og Erling Dale, undersøge lærerens rolle. jeg vil primært bruge Lev S. Vygotskij og inddrage mål-orientering og Abraham Maslow's motivationsteori til at analysere cases... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om teenagepiger i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.