Tal- og begrebsforståelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2296
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 06-03-2006

Undervisningsforløb: Tal- og begrebsforståelse

Om tal- og begrebsforståelse på begyndertrinnet.

Vi mener at det fra start er vigtigt at få et godt og trygt forhold til matematik og dens verden. Derfor har vi valgt at beskæftige os med emnet tal- og begrebsforståelse på begyndertrinnet, da vi mener det er grundlæggende for at matematikundervisningen lykkes og en forudsætning for senere at udvikle matematikforståelse.

Børn møder tal overalt både på og uden for skolen. Tal indlæres allerede de første år gennem leg, sange og andre aktiviteter. Begynderundervisningen handler derfor om indlæring af de første regnearter, addition og subtraktion.

Vores mål er et undervisningsforløb, der skal lære den enkelte elev en generel forståelse for tal som et abstrakt begreb. Eleven skal blive i stand til, at kunne se sammenhængen mellem talsymbolerne, fingrene og talsproget, så både det skriftlige og det mundtlige talsprog bliver et kendt sprog.
Hvis man ser på de fælles mål inden for matematik, vil man hurtigt kunne se at talforståelse spiller en stor rolle.

Indhold

Tal- og begrebsforståelse, hvorfor er det vigtigt? 2
Piaget 2
Vygotsky 3
Høines 4
Fagdidaktiske overvejelser 4
Elevernes forudsætninger 4
Lærerrolle 5
Konkret matematik 5
Undervisningsdifferentiering 6
Lærebogssystemer 6
Undervisningsforløb 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Piaget.
Piaget har udviklet teorier om begrebsdannelse i almindelighed, men også begrebsdannelse inden for matematik og det er sidstnævnte, vi vil se nærmere på. Vi er nødt til at besidde begreber for at kunne tænke. Ved at sammensætte gammel og nyere viden er vi bedre rustet til at kunne håndtere et problem. Kernen i Piagets kundskabsbegreb ligger i tanken om, at kundskaber konstrueres via de erfaringer barnet opnår ved interaktion med de fysiske og sociale omgivelser. I interaktionen er barnet aktivt udforskende.

Piagets kundskabsbegreb er derfor direkte knyttet til handling, der skaber kundskaber og erkendelse.
Ifølge Piaget skal et talbegreb rumme 4 funktioner, for at man kan arbejde med tal på en effektiv og meningsfyldt måde:

---

Undervisningsforløb.
Vi har valgt at dele vores undervisningsforløb op i to faser. Faserne afløser gradvist hinanden, når det enkelte barn er klar til det. Undervisningen er som nævnt bygget op på baggrund af
Piaget, Vygotsky og Høines` teorier.
1. Fase:
Første fase ligger op til, at den enkelte elev kan gøre brug af sine egne metoder indenfor matematikken. Det er meget vigtigt, at børnenes første møde med den mere formelle matematik bliver på deres præmisser, dvs. tager udgangspunkt i det børnene kender fra hverdagen, og som... Køb adgang for at læse mere

Tal- og begrebsforståelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.