Tal og algebra | Undersøgelseslandskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 1436
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2011
  • 28-08-2012

Undervisningsforløb, Studieprodukt: Tal og algebra | Undersøgelseslandskab

Følgende studieprodukt, omhandler det matematikfaglige emne tal og algebra sammenholdt med det matematikdidaktiske emne undersøgelseslandskab.

Opgaven blev oprindeligt udformet i samarbejde med to andre, men jeg har siden ændret den kraftigt efter erfaringerne fra de følgende studieprodukter.

Opgaven indeholder et undervisningsforløb, hvor der indgår undersøgelseslandskabs øvelser og hvorfor det er vigtigt at lade elever selv opdage og udforske matematikken i det didaktiske overvejelses kapitlet.

Undervisningen forløber over seks lektioner og foregår med elever på mellemtrinnet, nærmere bestemt 6. klassetrin.
I undervisningen kommer eleverne til at arbejde individuelt og i grupper.
Her kommer de til at undersøge sammenhængen mellem hverdags situationer og ligninger.
Her får de også lært den formelle metode af at regne en ligning på, som de kan benytte sig af.

Underviserens kommentar

Har devsærre ingen kommentar, da denne opgave ikke blev trukket til eksamen.

Indhold

Introduktion til undervisningsforløbet 3
Den didaktiske relationsmodel 3
Rammefaktor 3
Læringsforudsætninger 4
Mål 4
Matematiske Kompetencer: 4
Matematiske emner og anvendelse: 4
Matematiske arbejdsmåder: 5
Undervisningsforløbet 5
1 lektion: 5
2-3 lektioner: 5
4-5 lektion: 5
6 lektion: 5
Evaluering 6
Læreprocessen 6
Matematisk didaktiske emne: 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Undervisningsforløbet
1 lektion:
Som start på undervisningsforløbet får eleverne uddelt opgaver hvor de skal løse enkelte ligninger. Opgaverne vil udfordre eleverne i positive/negative tal, derefter i brøker og i decimaltal. Efter opgaven vil de nu få ny opgave, hvor der først vil være eksempler for den formelle regne metode. Herefter opgaver som de skal løse på den formelle metode. Her kan eleverne hjælpe hinanden, eller spørger læreren til hjælps.
2-3 lektioner:
Eleverne bliver sat i 4 mands grupper, hvor de skal arbejde i fællesskab med opgaver der vil føre dem ud i et undersøgelseslandskab, hvor der i opgaver vil indgå små historier med tal, som de så skal lave en ligning ud fra... Køb adgang for at læse mere

Tal og algebra | Undersøgelseslandskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.