Tal og algebra | Eksamensopgave og undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 8588
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 21-08-2005

Undervisningsforløb: Tal og algebra | Eksamensopgave og undervisningsplan

Eksamensopgave i matematik om tal og algebra og talforståelse på begyndertrinnet. Indeholder også et undervisningsforløb.

Vi har valgt at beskrive en undervisningsplan, der dækker tal og algebra for en første klasse, fordi vi mener, det er vigtigt, at eleven som udgangspunkt får en grundlæggende introduktion i matematikkens verden.

Indhold

Indledning
Rammer 3
Elevforudsætninger 3
Begrundelsesretning 4
Dannelse 5
God anderledeshed 6
Ziehe og Klafki 7
Det genetiske undervisningsprincip 7
IKT 8
Talforståelse 8
Hvad er talforståelse? 8
Hvorfor arbejde med talforståelse i indskolingen? 9
Hvordan arbejde med talforståelse? 10
Kritik af undervisningen 12
Mål for undervisningsforløbet 13
Undervisning 13
Fase 1 - 14
Fase 2 - 15
Fase 3 - 16
Afrunding 17
Litteraturliste 18

Uddrag

Talforståelse er meget grundlæggende for den senere matematikundervisning, og den er en betingelse for en senere udvidet matematikforståelse. Derfor er det vigtigt, at eleverne fra starten udvikler et fortroligt forhold til tallene. Det overordnede mål for denne undervisningsplan er, at eleven erkender, at antal er en størrelse, der kan konstrueres på forskellig vis med fingre, talesprog og skriftsprog (symbolsprog), og både det mundtlige og skriftlige kan udvikles til et fælles sprog, alle forstår. Vi har valgt at plukke nogle enkelte undervisningssituationer ud og beskrive dem nøjere, samtidig med at vi beskriver de enkelte faser overordnet. Vi har i tilknytning til denne undervisningsplan læst Marit J. Høines' bog: ”Begynneropplæringen”, som vi har fundet meget inspirerende, men også meget bekræftende i vores eget læringssyn... Køb adgang for at læse mere

Tal og algebra | Eksamensopgave og undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.