Tal og talforståelse | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 3032
  • PDF
  • 2010
  • 06-05-2012

Undervisningsforløb: Tal og talforståelse | Studieprodukt

Studieprodukt om tal og talforståelse.

Behandler et undervisningsforløb til en 8. kl.

Indhold

Indledning 2
Fagligt niveau 2
Sekskanttal 2
Induktionsbevis 4
Fraktaler 6
Matematikvanskeligheder 7
Undervisningsforløb 10
Undervisningsskitse 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
I opgaven vil vi arbejde med talfølger, og herunder induktionsbeviser, og kort komme med et eksempel på en fraktal. Vi vil i arbejdet med dette vise at vi har erfaring med elementær talteori, induktive arbejdsmetoder, forskellige typer ræsonnementer og beviser, og at vi kan vurdere og udvikle hensigtsmæssige repræsentationer. Som det fagdidaktiske element vil vi komme ind på forskellige årsager til, at elever har matematikvanskeligheder. Vi vil skitsere et undervisningsforløb til en 8. klasse, der omhandler figurtal og fraktaler, hvor vi også vil tage højde for matematikvanskeligheder.

---

Induktionsbevis
Vi har nu fundet en funktionsforskrift for vores sekskanttal, som vi vil skrive som
f(n) = 2n2 - n. Vi ved at funktionsforskriften gælder for de første fire sekskanttal, men vi ved i princippet ikke om den gælder for alle sekskanttal. Ved hjælp af vores rekursive formel kan vi vise at den gælder et godt stykke af vejen, men igen får vi et ...

---

Ordet fraktal kommer af det latinske ord fractus, som betyder 'brudt', hvilket er et velvalgt ord, da fraktaler består af brudte, eller knækkede, linjer. Fraktaler har to særlige kendetegn. For det første er de fremkommet ved at gentage den samme operation uendeligt mange gange. For det andet ligner små dele af en fraktal større dele af fraktalen. I naturen findes der fraktal-lignende figurer som f.eks. kystlinjer, blomkålshoveder og skyer. Der findes mange komplicerede fraktaler, der kun er ...

---

Undervisningsforløb
Vores undervisningsforløb er lavet til en 8. klasse, der har Sigma som bogsystem.
Inden forløbet skal eleverne have kendskab til: Funktioner og regneark. Forløbet er konstrueret således at de dækker over følgende punkter i trinmål efter 9. Klassetrin: ”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med tal og algebra at:... Køb adgang for at læse mere

Tal og talforståelse | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.