Tal og algebra | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 2193
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2011
  • 19-06-2012

Studieprodukt: Tal og algebra | Undervisningsforløb

Et undervisningsforløb til en 6. klasse. Hvor vi har lagt særlig vægt på it & matematikundervisning og undersøgelseslandskaber.

Opgaven er udarbejdet via Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

Dette er et af de fire forpligtede studieprodukter på 1. årgang.

Underviserens kommentar

En god opgave.

Indhold

Indledning 2
Læringsforudsætninger 3
Rammefaktorer 3
Mål 4
Indhold 5
Læreprocessen 6
Undersøgelseslandskab 7
It og matematikundervisning 8
Evaluering 10
Litteratur 11

Uddrag

Indledning
Tal og algebra er et vigtigt emne indenfor matematikken og findes i et stort omfang i dagligdagen. I hverdagen bruger vi tal i stort set alle sammenhænge, uden vi egentlig ligger mærke til det. Blandt andet møder man procent i fedtprocenten i mælk til januarudsalget i starten af året. Indenfor dette emne, har vi valgt at arbejde med procent, brøker og decimaltal og et af vores mål er, at eleverne efter forløbet kan se sammenhængen mellem dem. Dette vil vi gøre ved hjælp af blandt andet it, hvor eleverne får et redskab, som er nyttigt i matematikundervisningen.

Vi vil blandt andet udfordre elevernes kreativitet og eventyrlyst, for at forsøge at gøre matematik-ken mere spændende for alle elever.

Vi har valgt at udarbejde et undervisningsforløb til en 6. klasse. Hvor vi har lagt særlig vægt på it & matematikundervisning og undersøgelseslandskaber.

Læringsforudsætninger
Læring hos eleverne i denne 6. klasse er ikke ens til trods for, at de har gået i klasse sammen, siden skolestart. Hver enkelt elev lærer forskelligt, hvad angår metode eller tempo. Derfor er det ikke sik-kert, at alle elever har lært det samme, op til dette forløb.

Vi har tidligere, i 5.klasse, arbejdet med procent, brøker og decimaltal og regnet på nogle opgaver fra deres grundbog Sigma for femte. Derfor vil der højst sandsynligt være nogen, der kan huske al-goritmen bag procentrening, mens for andre vil emnet være helt nyt.

For at opnå den bedst mulige læring, er det vigtigt, at læreren er forberedt til timerne, har undervis-ningsmaterialer med og kan lide at undervise sine elever. Læreren skal gøre undervisningen spæn-dende for eleverne og få dem engageret i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Tal og algebra | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.