TEACCH og perspektiver

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 6
  • 1851
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 14-08-2012

Studieprodukt: TEACCH og perspektiver

Studieproduktet handler om TEACCH-pædagogikken set ud fra et kompensatorisk og et kritisk perspektiv (Nilholm).

Problemformulering
Hvad er TEACCH og hvordan kan denne pædagogik anskues ud fra et kompensatorisk og et kritisk perspektiv?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
TEACCH
Det kompensatoriske og det kritiske perspektiv
Analyse af TEACCH ud fra det kompensatoriske perspektiv
Analyse af TEACCH ud fra det kritiske perspektiv
Dilemmaperspektivet
Konklusion
Praktiske perspektiver på TEACCH:
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Gennem de senere år har der været en større stigning i antallet af børn og unge, der får stillet diagnoser - heriblandt autisme spektrum forstyrrelse1. Dette er noget den danske folkeskole skal forholde sig til, hvorfor der er indført forskellige tiltag i et forsøg på, at tilgodese disse elever bedst muligt. I denne opgave vil der blive sat fokus på TEACCH pædagogikken, som er en af de dominerende pædagogiske tilgange, der på nuværende tidspunkt bliver anvendt i autismeområdet. Autismeområdet ses i dag oftest ud fra et kompensatorisk perspektiv, da man forsøger at finde midler, der kan kompensere for barnets handicap, der skal lette og gøre dagligdagen mest muligt overskuelig for barnet. Dette ses bl.a. ude på specialskolerne. Som kommende specialundervisningslærere er det nødvendigt at forholde sig til denne pædagogik og se den ud fra flere perspektiver. Der er dog ikke enighed om den rette pædagogik, hvorfor det er vigtigt at forholde sig kritisk til de forskellige koncepter på autismeområdet.

Metode
I det følgende vil der blive lavet en kort beskrivelse af TEACCH pædagogikken. Efterfølgende vil TEACCH pædagogikken blive analyseret ud fra Claes Nilholms kompensatoriske og kritiske perspektiver for at belyse, hvilke fordele og hvilke ulemper der er ved pædagogikken... Køb adgang for at læse mere

TEACCH og perspektiver

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.