Systemisk tænkning og problemadfærd | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 13
  • 3583
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2010
  • 17-04-2010

Systemisk tænkning og problemadfærd | Eksamensopgave

Eksamensopgave i specialpædagogik om systemisk tænkning og problemadfærd.

Problemformulering
Hvorledes kan jeg ud fra systemisk tænkning forstå og forklare en elevs problemadfærd, og hvordan kan den specialpædagogiske indsats tilrettelægges på baggrund heraf?

Indhold

1. Indledning side 2
1.1 – Kontekst side 2
1.2 – Case side 3
1.3 – Problemformulering side 3
1.4 – Metode side 3
1.5 – Begrebsafklaring side 4
2. - Begrundelse for anvendelse af system teoretisk tilgang i undervisning side 5
2.1 - Systemisk arbejde i dagligdagen side 7
2.2 - LP-modellen side 8
3. – Diskussion side 10
4. – Konklusion side 12
5. – Perspektivering side 12
6. – Litteraturliste side 13

Uddrag

Tit kan problemer løses ved hjælp af få og enkle metoder, men nogen gange kræver det mere en bare at give ekstra støtte ved eks. matematikproblemer eller løse en konflikt fra frikvarteret, hvor elever kan have været i diskussion med hinanden. Problemer eller problemadfærd er ofte en kompleks størrelse, der bunder i noget helt andet end selve problemet. Der har været og til dels stadig er en udpræget forståelse af, at
problemadfærd er noget iboende i eleven. Denne forståelse er ikke god nok, hvis man vil til bunds i elevers problemadfærd. Jeg er som lærer nødt til at anskue tingene anderledes. Dette vil jeg i opgaven komme ind, hvad en mulig løsning kunne være... Køb adgang for at læse mere

Systemisk tænkning og problemadfærd | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.