Syrer og baser i hverdagen | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 22
  • 4211
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2009
  • 19-10-2009

Eksamensopgave: Syrer og baser i hverdagen | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i fysik/kemi om et undervisningsforløb om syrer og baser i hverdagen.

Problemformulering
Hvordan kan et undervisningsforløb i syrer og baser i 7. klasse udformes således. at det kan udgøre en forudsætning for elevernes egne jordbundsundersøgelser, i et tværfagligt samarbejd med faget biologi?

Indhold

Begrundelse af emnevalg: 2
Problemformulering: 2
Elevernes forudsætninger: 2
De basale elevforudsætninger: 2
Elevernes sproglige forudsætninger: 3
Elevernes faglige forudsætninger: 4
Formål med undervisningen: 4
Eleverne forventes, at have kendskab til følgende efter endt forløb: 4
Eleverne skal have kendskab til følgende begreber: 5
Fælles mål: 5
Fysikken og kemiens verden: 5
Arbejdsmetoder og tankegange: 5
Eleverne får kendskab til (slutmål): 6
Fagdidaktiske overvejelser: 6
Undervisningsforløb: 7
Evaluering: 9
Litteraturliste: 9

Uddrag

Begrundelse af emnevalg:
Vi har valgt at lave et undervisningsforløb om syrer og baser. Undervisningsforløbet skal ses som et samarbejde med biologi, da vi gennem undervisningsforløbet arbejder med syre/base samt pHværdi. Disse begreber skal eleverne bruge i forbindelse med jordbundsundersøgelser i biologiundervisningen. Klassens biologilærer har startet et emne om, hvilke planter der kan vokse i forskellige jordbunde og eleverne skal derfor kunne måle jordens surhedsgrad, for at kunne be-/afkræfte disse teser. I denne forbindelse har vi i samarbejde aftalt, at vores emne om syrer/baser og pH skal lede mod en forståelse af begreberne, samt et forsøg hvor eleverne måler jordens surhedsgrad.
Eleverne møder i deres hverdag mange stoffer og madvarer der enten er basiske eller syrerholdige. Det er desuden vigtigt at eleverne bliver bevidst om pH-værdi og om hvor skadelige stoffer med lav og høj pH-værdi er. Derudover kan emnet være med til at gøre eleverne bevidste om hvad de spiser og drikker.

Elevernes forudsætninger:
De basale elevforudsætninger:
Selvom man i dag er ret skeptisk overfor Piaget´s stadieteori, kan den dog stadigvæk bruges til at tydeliggøre, at visse tankeprocesser først er relevante for elever med et vist modenhedsniveau1, dvs, at eleverne nu er på det tidlige stadium af den formelt-operationelle periode. De burde på dette udviklingstrin være bevidste om, at de indgår i sociale sammenhænge og at de har mulighed for at bestemme over sig selv. De burde på nuværende tidspunkt have et rimeligt overblik over relationer til deres omverden, der bygger på de erfaringer, de har gjort indtil nu. Eleverne burde nu kende grundlæggende samfundsnormer og værdier og selv kunne tage stilling hertil og handle derefter.2 I 7. klasse tænker man meget på sig selv, og er egentlig allermest opmærksom på sig selv, og de... Køb adgang for at læse mere

Syrer og baser i hverdagen | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.