Syrer og baser et undervisningsforløb i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 6
  • 1532
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 20-09-2004

Eksamensopgave: Syrer og baser et undervisningsforløb i fysik/kemi

Eksamensopgave i fysik/kemi med et undervisningsforløb til en 8. klasse om syrer og baser.

Indledning:
Vi omgiver os med et hav af kemikalier i dagligdagen, sæbe, rengøringsmidler og madvarer, uden egentlig at vide hvad de indeholder. Ofte anvender vi kemikalier uden at have kendskab til, hvordan de virker. Derfor hænder det også at der sker ulykker i hjemmet som vi mener, kunne have været undgået hvis man havde lidt kendskab til syrer/baser.

Indhold

Indledning
Fagdidaktik
Tidsramme
Formål
Mål
Sikkerhed
Elevforudsætninger
Lektionsplan
1.+2. lektion:
3.+4. lektion:
5.+6. lektion
7.+8. lektion
Eksemplariske forsøg:
Tværfagligt samarbejde:
Differentierings muligheder:
Forsøg:

Uddrag

Fagdidaktik
Selv om vi i vores fagsyn har en konstruktivistisk tilgang til undervisningen mener vi ikke at denne med fordel kan benyttes hver gang. Dette emne mener vi ikke undervisningen bør have en konstruktivistisk tilgang. Både fordi der er en del faremomenter, men også fordi nogle gange kan det være hensigtsmæssigt, at eleverne får en teoretisk viden først, så de ved hvad de skal observere. Specielt når der er tale om fænomener og begreber som ikke er direkte synlige og konkrete. I stedet vil vi prøve at skabe undren hos eleverne via det observerede, og lade dem ræsonnere sig frem til begrundelser.

---

Elevforudsætninger
Eleverne har generelt forskellige læringsforudsætninger der er et socialt og et fagligt aspekt. Sociale aspekt
Fysikundervisningen i folkeskolen foregår i 7-10 klasse dvs. ca. 14-17 års alderen. For langt de flest elever er dette lig med puberteten og her er respekten for autoriteter generelt ikke på sit højeste. Meget af det fysik/kemi læreren, siger, vil blive betvivlet. Derfor må man som læreren legitimere... Køb adgang for at læse mere

Syrer og baser et undervisningsforløb i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.