Syrer og baser | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 14
  • 2709
  • PDF
  • 2011
  • 07-05-2012

Syrer og baser | Eksamensopgave

Eksamensopgave i fysik/kemi, som blev forsvaret mundtligt.

Opgaven svarer på hvorfor emnet syrer og baser er et relevant emne i forhold til fysik/kemi undervisningen i folkeskolen.

Indhold

Indledning side 2
Hvad er en syre? Side 2
Hvad er en base? Side 2
pH side 3
Fagsyn side 4
Mål side 5
Planlægning af undervisning side 6
Didaktiske overvejelser side 6
Undervisningsforløb side 7
Opsamling side 8
Litteraturliste side 9
Bilag side 10

Uddrag

Indledning:
Hvorfor skal vi beskæftige os med syre og baseteori i fysik/kemi undervisningen?
Syrer og baser er noget, vi alle kender til og bruger hver eneste dag. For eksempel i madvarer eller til afkalkning af kaffemaskiner. For at forstå hvad en syre og en base er, er det vigtigt at vide, hvad disse består af, og hvor vigtig en rolle de spiller i vores liv og hverdag. Mange elever er ikke klar over, hvor meget kemi fylder i vores hverdag, men ved at beskæftige os med syre og baser i undervisningen giver vi eleverne indsigt i, hvilke syre og baser de møder til dagligt, samt hvordan de skal omgås.
For at motivere elever, er det vigtigt, at den enkelte elev kan se, at de beskæftiger sig med i undervisning er meningsfuldt. Ved at gribe emnet an med at oplyse eleverne om hvilke syre og baser vi er i kontakt med hver dag, og hvilken betydning de har for vores liv, højner det elevernes motivation og nygerrighed til emnet, og de vil opfatte emnet som meningsfuldt.

Hvad er en syre?
En syrer består af, molekyler der kan afgive en hydrogenion. H+ ionen kan ikke eksistere frit i en opløsning, derfor kan et stof kun udvise syreegenskaber hvis en base er til sted. Det vil sige, at de to stoffer er intimt forbundne. Frie hydrogenioner i en opløsning vil straks finde et frit elektronpar på et molekyle eller en ion, som de kan forbinde sig til. Det er derfor nødvendigt, at der optages og ...

---

Undervisningsforløb:
1-2 lektion:
Forløbet startes med en gennemgang af, hvad en syre og en base er, samt hvornår noget er surt eller basisk og pH-skalaen. Samtidig genopfriskes Det periodiske system – metaller og ikke-metaller.

Eleverne skal i disse timer tilegne sig kendskab til forskellige dagligvarers surhedsgrad og anvendelse af universalindikatorpapir. Derfor fortager de pH-målinger af svage og stærke syre og baser samt af hverdagsting som frugter, rengøringsmidler, sæbe osv... Køb adgang for at læse mere

Syrer og baser | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.