Semesteropgave om syrer og baser i 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 8
  • 2824
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 07-03-2005

Semesteropgave om syrer og baser i 9. klasse

Semesteropgave i fysik/kemi om syrer og baser i 9. klasse i kemi.

Vi har som emne valgt at beskæftige os med Syrer og Baser. Der skal udarbejdes et forløb for en 9.klasse i faget kemi, hvor eleverne får den basale viden om det nævnte emne. Eleverne skal efter dette forløb forstå, hvad syre og base er samt, hvad der er deres egenskaber og forskelligheder. Vi vil kigge pH-værdi, forskellige syrer/baser, stærke/svage syrer/baser. Dvs. definition på syrer og baser, kendskab til nogle syrer og baser – gerne med eksempler fra hverdagen, forskel på stærke og ikke-stærke syrer og baser, pH-begrebet.

Indhold

Kemi, Opgave 2 – Syre og baser
1. Indledning AFSNIT 1 2
1.1 Baggrund for projektet: 2
2. Problemformulering AFSNIT 2 2
2.1 Hvad, hvordan og hvorfor? 2
3. Syre og Base AFSNIT 3 3
3.1 Teori – Syrer & Baser 3
4. Fagdidaktik AFSNIT 4 6
4.1 Hvorfor sådan? 6
5. Konklusion AFSNIT 5 8
5.1 Hvad er vi kommet frem til? 8
6. Kilder & Litteraturfortegnelse AFSNIT 6 8
6.1 Hvor har vi skaffet de forskellige informationer fra? 8

Uddrag

2. Problemformulering AFSNIT 2
2.1 Hvad, hvordan og hvorfor?
Syrer og base er et emne, som er oplagt til at undervise i folkeskolen, derfor har vi valgt at skrive om emnet syrer og baser. Det er også noget man hører ofte i ens hverdag, men ved i princippet ikke meget om det. Hvad oplever børnene når de hører om noget er ætsende? Hvad er deres reaktion på det? Hvordan vil børnene besvare spørgsmål som stilles fra lærernes side.
Skal børnene have hjælpemidler for at kunne forstå emnet bedre, eller er det nok med lærerens forklaring af tingenes sammenhæng. Hvilke andre former for undervisningstype kan man bruge, udover tavleundervisningen.
Som faglig vil vi komme ind på disse spørgsmål:
Definition på syrer og baser, kendskab til nogle syrer og baser - gerne
med eksempler fra hverdagen, forskel på stærke og ikke-stærke syrer og baser, pH-begrebet.
- Hvad en syre/base? Definitionen på det?
- Hvilken funktion har en syre/base?
- Hvad vil det sige at en syre er stærk eller svag?
- Hvilke stærke/svage syrer/baser findes?
- Hvad betyder koncentration?
- Hvad er pH? Hvordan kan man beregne pHværdien?
- Hvorledes kan en base/syre neutraliseres?... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om syrer og baser i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.