Synops om IT i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 4
  • 1873
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 26-04-2003

Synopsis: Synops om IT i undervisningen

Opgaven tager afsæt i Læreruddannelsesbekendtgørelsens CKFér for pædagogik pkt. 6,2: Skolen i informationssamfundet.

Problemformulering
Er IT en nødvendighed i folkeskolen for at vi kan kvalificere eleverne til informationssamfundet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Lovgivning
Pædagogiske overvejelser
Dannelse
Konklusion

Uddrag

Indledning
Danmark har udviklet sig til idag at være et informationssamfund. Et informationssamfund kan defineres som "et samfund hvor informationsbærende mikroelektronik, information, informationsbehandling og telekommunikation vil spille en dominerende rolle i arbejds- og fritidslivet" (psykologisk/pædagogisk ordbog). Teknologispørgsmålet er ikke længere JA eller NEJ, men HVORDAN! Den teknologiske udvikling foregår hen over hovedet på den brede befolkning. Vi kender ikke fremtidens samfund hvori vores børn skal virke. Den almene opfattelse er at bare vi fylder folkeskolen med IT-udstyr ruster vi vores elever til informationssamfundet. Men det er ikke nok, vi har et ansvar for at vi giver vores børn og unge kompetencer der og ruster dem til at klare samfundets krav. Det er krav om at tage ansvar og have pligter, for mange består dette i at kunne bestride et job, men det handler også om at være et selvstændigt menneske der er i stand til selv at præge fremtidens samfund... Køb adgang for at læse mere

Synops om IT i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.