Eksamensopgave om syndefaldet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Religion
  • Godkendt
  • 19
  • 7294
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 09-01-2005

Eksamensopgave om syndefaldet

Eksamensopgave i kristendomskundskab/religion om syndens indtræden i verdenen - syndefaldet.

Vi ønsker at opstille følgende problemstilling:
Hvilke implikationer har det for menneskeheden, at syndefaldet fandt sted?

Med udgangspunkt i syndefaldsmyten i 1. Mosebog kap.3, ønsker vi at belyse, hvordan synet på synd har ændret sig over tid.

Indhold

1) Indledning
2) Metode
3) Stadierne i syndefaldet, 1. Mosebog, kap. 3
4) Syndefaldets konsekvenser for mennesket
5) Retfærdiggørelse ved tro eller gerninger ved Paulus og Jakob
6) Diskussion om arvesyndsbegrebet hos Augustin og Pelagius:
7) Syndsopfattelser hos Martin Luther og Erasmus af Rotterdam
8) Sammenstilling af kristendommens og islams syn på synd
9) Nutidig perspektivering
10) Dannelse i kristendomsfaget
11) Syndefaldet til brug i fagdidaktisk sammenhæng
12)Konklusion
13) Litteraturliste

Uddrag

Metode
I denne opgave er det vores hensigt at belyse syndens opståen set i lyset af syndefaldsmyten i 1. Mosebog kap. 3. Desuden vil vi gå nærmere ind på, hvorledes opfattelsen af synd har været årsag til talrige konflikter op gennem kirkens historie. I første del af opgaven analyseres syndsbegrebet. Dernæst opstilles stadierne i syndefaldet. Derefter pointeres syndefaldets konsekvenser for mennesket.
Vi har valgt at foretage tre kronologisk historiske nedslag. Vi har i disse nedslag valgt at parallelisere to modstridende holdninger til synd og frelse mellem fremtrædende personerne fra følgende tider: NT ved Paulus og Jakob, oldkirken ved Augustin og Pelagius og reformationen ved Martin Luther og Erasmus fra Rotterdam.
Dernæst sammenlignes kristendommen og islams syn på synd. Efterfølgende perspektiveres syndsbegrebet til nutiden. Til sidst følger et afsnit om fagdidaktik, og en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om syndefaldet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.