Praktikopgave om svømning i 1. og 2.. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 12
  • 3972
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2002
  • 06-03-2003

Praktikopgave om svømning i 1. og 2.. klasse

Praktikopgave i idræt om svømning.

Praktikken var om svømning i indskolingen. Derfor handlede det primært om at eleverne ikke skulle være bange for at være i vandet.

Indhold

Indledning 1
Elevforudsætninger 2
Vores gruppe 3
Overvejelser over og planlægning af undervisningen 3
Krav til lege i vand 4
Midtvejsmålsætning 6
Eksempler på aktiviteter vi benyttede i undervisningen 6
Evaluering af det gennemførte forløb 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Engelbreth Holm, Jette, ”Vandaktiviteter i skole og fritid” 11
Nielsen, Anne-Britt, mfl. ”Aktiviteter i ulike miljøer” 11
Bie, Eva, ”Det at se angsten i øjnene” 11
Lüders, Kurt, ”Kredslege i vand” 11

Uddrag

Indledning
”Vand er i sig selv et spændende og motiverende medium for aktivitetsudfoldelse.” 2 Der skal ikke meget til før leg og morskab opstår i vand. De fleste børn inspireres til spontane udfoldelser ved kontakt med det våde element og trangen til at eksperimentere med dets egenskaber opstår. Det kræver ikke mange anstrengelser fra underviserens side for at få gang i kreative aktiviteter og leg.
Som kommende svømmelærere er vores ambitioner dog ikke blot at underholde eleverne og stimulere den frie leg3 i en undervisningstime, men at flytte eleverne og udvikle nogle færdigheder via en kobling mellem leg og læring. Legen som umiddelbart synes formålsløs kan indeholde mange skjulte funktionelle dele som senere kan blive værdifulde for børnene. Ved at bruge legen som vandtilvænning opnår eleverne et naturligt forhold til vandet og de tilegner sig grundlæggende basisfærdigheder uden selv at være klar over det. Legen bliver således ikke et mål men et middel.

Elevforudsætninger
Den megen omtale af leg i ovenstående er grundet i at vores elevflok var for små til at begynde at øve tekniske færdigheder. Blot det at være i vandet kunne være en udfordring i sig selv. Elevflok var på ca. 12 børn fra 1.–2. Klasse, hvor vi var 2 studerende tilknyttet. Oprindeligt var vi 4 studerende om de to klasser med i alt ca. 25 elever. Meningen var at én skulle stå for undervisningen, to skulle være hjælpere i vandet og den fjerde skulle være observatør og komme med feedback efter endt undervisning. Men ét er teori…vi erfarede hurtigt at den store elevflok var for spredt m.h.t. erfaringer og forudsætninger for at begå sig i vandet. Nogle var som før nævnt 100% optaget og koncentreret om bare... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om svømning i 1. og 2.. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.