Svømmelærerens rolle

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 10
  • 2145
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 15-04-2004

Undervisningsforløb: Svømmelærerens rolle

Semesteropgave i idræt om svømmelærerens rolle i svømning.

Jeg har i opgaven valgt, at starte med nogle overordnede overvejelser omkring svømmelærerens rolle. Herunder vil jeg komme ind på forskellige elementer, som jeg finder relevante for en svømmelærer at være opmærksom på. Efterfølgende vil jeg beskrive de forskellige bassin niveauer, og hvad jeg mener, man skal tage højde for og undervise i. Herforuden er der til hver niveau udarbejdet en periodeplan samt lektionsplaner. Efter hver lektionsplan vil der følge nogle overvejelser omkring metodikken til den svømmeart, som jeg har valgt at ligge hovedvægten på i hver periode.

Indhold

Læsevejledning
Overordnede overvejelser
Svømmeundervisning det lave bassin
Periodeplan for det lave bassin
Lektionsplan i det lave bassin
Svømmeundervisnings i det mellemdybe bassin
Periodeplan for det mellemdybe bassin
Lektionsplan i det mellemdybe
Undervisningens hensigt og mål i dagens lektion:
Svømmeundervisning i det dybe bassin
Periodeplan for det dybe bassin
Lektionsplan for det dybe bassin
Undervisningens hensigt og mål i dagens lektion:

Uddrag

Overordnede overvejelser
Som svømmelærer oplever man ofte, at mange børn ikke er fortrolige med at færdes i vand, nogle børn har aldrig lært at svømme inden de starte med svømmeundervisningen i skolen. Derfor er det vigtigt, at man som svømmelærer gør sig nogle overvejelser inden man går i krig med undervisningen. Man skal fra starten klarlægge for børnene hvordan man vil have de færdes i svømmehallen. Begreber som tillid, respekt, ansvarlighed og opmærksomhed er vigtige for eleverne at færdes under i svømmehallen. Tillid og respekt er vigtige elementer for, at få undervisningen til at lykkes, har et barn ikke tillid til dig som svømmelærer kan øvelserne mislykkes, og respekterer man ikke barnets grænser vil dette også være en forudsætning for en mislykket undervisning. Det sociale element i svømmeundervisningen er at eleverne viser ansvarlighed, dvs. råb, løb på land, skubbe hinanden i vandet, trække hinanden under vandet osv. er strengt forbudt, da det netop indeholder en stor risiko for ulykkestilfælde... Køb adgang for at læse mere

Svømmelærerens rolle

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.