Svømmelærer | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 7
  • 3102
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Svømmelærer | Eksamensopgave

Eksamensopgaven er skrevet som afslutning på vores svømmelærereksamen.

I eksamensopgaven om svømning beskriver jeg 3 forskellige undervisningsgange og analyserer dem.

Forfatterens kommentar

Fik ros for opgavens opbygning og indhold.

Indhold

Indledning:
Overvejelser før:
Mål med undervisningen:
Svømning – Hvordan og hvorfor?
Svømning mandag
10,20,30…..
Crawlben ved kanten:
Crawlben på plade:
Crawl med plade:
Dykke efter ringe:
Analyse:
Fortolkning:
Svømning en anden dag
1: Leg – ”sol, måne, højvande, stormflod”
2: Crawlben
3: Crawlarme
4: Crawl
5: Fri leg
Fortolkning:
Svømning en 3. dag
Hajer efter Guldfisk:
Forhindringsbane:
Håndbold i vand:
Analyse:
Fortolkning:
Konklusion:
Perspektivering:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Som led i min svømmelæreruddannelse har jeg fulgt svømmeundervisningen af en 3.klasse i Gellerup. Jeg har sammen med min gruppe både observeret, været hjælper i vandet og stået for undervisningen. Vores svømmehold bestod af 12 børn fra 3. klasse som skulle undervises i det lave bassin, 20 min hver mandag i seks uger.
Det var egentlig meningen at vi den første gang alle i gruppen skulle observere mens den ”almindelige” svømmelærer underviste, men sådan gik det i midlertidigt ikke. Heldigvis havde A prøvet at undervise i svømning før, så han tog tjansen og jeg observerede. Det var et godt første møde med børnene. Især fordi jeg så fik et indtryk af hvor langt børnene var nået.

Overvejelser før:
Inden vores første undervisning havde jeg gjort mig nogle overvejelser om, hvem børnene var, hvor meget de kunne svømme osv. Jeg tænkte meget på om der evt. var nogle der var bange for vand? I den forbindelse forsøgte jeg at finde måder man kunne gøre eleven mere tryg i vandet. Det kunne evt. gøres gennem leg. Leg i undervisningen er med til at gøre det sjovt og giver børnene lyst til at være med. Børnene kan gennem leg opnå grundlæggende færdigheder så som: trække luft over vandet og puste ud under, dykke, åbne øjnene under vandet, mærke opdrift i vandet når man flyder. At eleverne ikke er bange for vand er en forudsætning for at de kan lære at svømme... Køb adgang for at læse mere

Svømmelærer | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.