Undervisning om Super Size Me

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 5
  • 1860
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2007
  • 12-01-2008

Undervisningsforløb: Undervisning om Super Size Me

Dette er undervisningsmateriale om dokumentarfilmen Super Size Me af Morgan Spurlock i faget madkundskab.

Materialet henvender sig til elever, der har madkundskab.

Indhold

Indledning og formål med forløbet
Super Size Me – filmen
Rammer
Undervisning
FASE A – Intro omkring fastfood og se filmen Super Size Me
Didaktiske overvejelser til FASE A.
FASE B – forskellige spørgsmål og forberedelse til madlavning
Didaktiske overvejelser til FASE B
FASE C – lave mad, vurdere det og diskutere. Evaluering.
Didaktiske overvejelser til FASE C
Slutmål
Afrundende bemærkninger

Uddrag

Indledning og formål med forløbet
Jeg har valgt at kigge på filmen 'Super Size Me' og www.undervisning.dfi.dk 's materiale til denne. Filmen varer ca. 1½ time, er en dokumentar og handler om Morgan Spurlock som går på en såkaldt 'McDiæt' – 30 dage med mad udelukkende fra McDonald's. Jeg synes dokumentar filmen er utrolig interessant og relevant, specielt i hjemkundskabs-undervisningen, da det her er vigtigt at lære eleverne om mad og dets påvirkning/betydning for vores krop og sundhed.

Super Size Me – filmen
Morgan Spurlocks dokumentarfilm ”Super Size Me” skildrer på indlevende og humoristisk vis amerikanernes spisevaner og deres trang til fast food. Ideen til filmen opstod, da Spurlock så et indslag i tv-nyhederne om to teenagepiger, der sagsøgte fast food-kæden McDonald's for deres overvægt. Filmen rejser spørgsmålet, om fedmeepidemien skyldes manglende selvkontrol, eller om fast food-kæderne kan holdes ansvarlige for de overflødige kilo.
”Super Size Me” behandler et aktuelt emne: den stigende overvægt i den vestlige
verden og de skadelige følgevirkninger. Filmen undersøger, hvad hyppig fortæring af
fast food og manglende motion gør ved kroppen og helbredet. Derudover kommer
filmen ind på udbuddet af mad i amerikanske skolekantiner, der ofte drives af fast

---

Didaktiske overvejelser til FASE A.
Det er interessant for eleverne at se hvor stor en rolle at fastfood spiller i deres og klassekammeraternes liv. Spørgsmålene i firemandsgrupper mener jeg er gode, da de belyser elevernes positive og negative tanker om McDonald's. Måske får eleverne fakta at vide fra de andre, som kan sætte tanker og refleksioner i gang.
Spørgsmålene til filmen er fra hjemmesiden, men jeg synes de er gode, da det giver eleverne holdepunkter i filmen. Der kommer f.eks. mange fakta omkring årsager til overvægt, og derfor er det godt at en gruppe tager sig af dette, så man ikke føler man mister fakta. Jeg synes spørgsmålene skal bearbejdes i grupper, og forberedes til fremlæggelse næste gang... Køb adgang for at læse mere

Undervisning om Super Size Me

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.