Undervisning i sundhed | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 8177
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 20-04-2002

Undervisning i sundhed | Bachelor

Bacheloropgave i hjemkundskab om sundhedsundervisning.

Sundhed er et emne der ofte bliver debatteret i medierne, og optager mange mennesker.

Der bliver skrevet mange bøger om sund kost og kokke viser i fjernsynet, hvordan denne kost skal tilberedes. På trods af dette, bringer statistikken foruroligende resultater om børns dårlige kostvaner, som blandt andet medfører, at flere og flere børn bliver overvægtige.

Spørgsmålet er hvad der skal gøres for at ændre denne udvikling?

Et af de emner, der har været særlig meget i fokus, er spørgsmålet om folkeskolens rolle i forhold til elevernes kostvaner. Her har undervisning i hjemkundskab særlig interesse.

Debatten om børns sundhed rejser en række spørgsmål:

Hvordan er børn og unges kostvaner i dag og hvorfor er de sådan?
Hvilke konsekvenser har børn og unges kostvaner for deres sundhed?
Hvad er folkeskolen og hjemkundskabslærens rolle i forhold til sundhed i dag?

Problemformulering
Hvilken strategi skal folkeskolen, gennem undervisningen i hjemkundskab, anvende for at imødekomme ønsket om en sundere befolkning i fremtiden?

Indhold

2 Indledning og problemformulering 2
3 Metode og afgrænsning 2
4 Hvad er sundhed? 3
5 Kostundersøgelser og kostanbefalinger 7
5.1 Anbefalinger 7
5.2 Danskernes kostvaner 1985 og 1995 8
5.3 Health Behavaiour in School-aged Children 9
5.4 Sammenfatning 12
6 Hvorfor spiser børn og unge som de gør? 13
6.1 Levevilkår - livsstil 14
6.2 Sammenfatning 16
7 Konsekvenser af børn og unges spisevaner for deres sundhed 17
8 Statens ansvar / interesse for børn og unges sundhed 18
9 Didaktiske overvejelser 19
9.1 Forskellige videnskabelige syn 20
9.2 Sundhedsundervisningens paradigmeskift 22
9.3 Handlekompetence 23
9.4 Praktiske forslag til undervisning 23
10 Hjemkundskab i fremtiden 26
11 Konklusion/Strategi 26
12 Litteraturliste 28

Uddrag

3 Metode og afgrænsning:

Jeg vil starte med at skitsere forskellige definitioner af sundhed, for derved at anskueliggøre hvilket sundhedsbegreb, der ligger til grund for folkeskolen og faget
hjemkundskab.

Jeg vil inddrage statistik, der beskriver børn og unges kostvaner og vurdere resultatet i forhold til de officielle Nordiske Næringsstofanbefalinger. For at kunne opstille løsningsforslag, vil jeg inddrage teorier om kostvaners opståen og årsag, samt didaktiske teorier og filosofier. Ved at anvende og sammenligne delresultater vil jeg konkludere, hvilken undervisningsform, der vil resultere i at målsætningen om en sundere befolkning opfyldes.

Sundhed og livskvalitet er et stort område, også inden for faget hjemkundskab. Jeg har valgt hovedsagligt at beskæftige mig med børn og unges kostvaner, med viden om at bl.a. hygiejne og forbrug også spiller en vigtig rolle.

Min metode er baseret på et litteraturstudium. Jeg har anvendt et bredt udvalg af bøger, avisartikler og artikler fra Internettet.

Jeg har valgt ikke at bruge egen empiri til opgaven, men i stedet at anvende kvantitative data fra undersøgelser der allerede er analyseret. De undersøgelser jeg har benyttet er alle fra de seneste år, og derved er der taget højde for samfundsudviklingen.

Jeg synes det kunne have været interessant at indsamle mine egne data, men hvis sådanne undersøgelser skal have en vis gyldighed, kræver det enten et forholdsvis stort antal personer, eller en meget grundig kvalitativ undersøgelse af en mindre mængde personer. Da dette arbejde er meget tidskrævende, har jeg valgt at udnytte mine ressourcer anderledes... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i sundhed | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.