Bacheloropgave om sundhed, selvværd og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 28
  • 9801
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 10-02-2007

Bacheloropgave om sundhed, selvværd og læring

Bacheloropgave om sundhed, selvværd og læring.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som folkeskolelærer, herunder hjemkundskabslærer, arbejde med elevernes selvværd og forebygge sundhedsproblemer og derved opnå læring?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Metode:
Sundhedsbegrebet:
Sundhed og sårbarhed
Sundhedsadfærd
Opsamling
Selvet
Opsamling på Kohuts og Sterns udviklingspsykologi
Selvværd:
Opsamling
Selvobjektrelationsteorien
Rettetheden mod selvfremstilling:
Rettetheden mod betydningsdannelse:
Rettethed mod samhørighed:
Rettethed mod mestring:
Jan Tønnesvang og Bente Jensen.:
Læring
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Sundhed er et relevant debatemne i dagens Danmark, som diskuteres flittigt både privat og i medierne. Sundhedsbegrebet defineres forskelligt afhængig af hvem man er og hvor man kommer fra. Hvad er sundhed? Eksisterer der egentlig sundhedsproblemer i Danmark? Der tales i disse år meget om fedme som den næste store folkeepedimi1 og måske ser vi allerede nu de første tegn på, at dette ikke er formørkede fremtidsvisioner men den skinbarlige virkelighed. Vi lever i et samfund, hvor vi har for mange stillesiddende aktiviteter, eksempelvis bil, computer og tv. Selvom indtaget af fed mad er faldet, har sukkeret taget sit indtag især blandt børn2.
De overordnede sundhedsråd, ikke spise for fedt, ikke spise for meget sukker, sørge for at få frugt og grønt, ikke for stort forbrug af alkohol og at være fysisk aktiv ca. en time om dagen, vurderer jeg, at størstedelen af den danske befolkning er bevidst om.3 Alligevel vælger flere at spise fedt og sukkerigt uden nogen form for motion, andre ryger og en tredje gruppe drikker for meget alkohol. Hvorfor er det så svært at leve sundt, hvad er det der presser os ud i de forskellige sundhedsrisikoer? Jeg tror ikke, det er uvidenhed, der er drivkraften bag handlingerne men følelserne. Unge kan være lettere påvirkelige og det kan være her, der ikke er bevidsthed om hvor store konsekvenserne af handlingerne kan være. Konsekvenser som eksempelvis alkohol misbrug, en afhængighed der er ubeskrivelig svær at komme ud af eller 30 kilos overvægt og et psykologisk sygeligt forhold til mad.
Jeg har en hypotese om, at der er en sammenhæng mellem sundhedsadfærd, ...

---

Metode:
Jeg vil begynde med, at definere og tage udgangspunkt i begrebet sundhed og klargøre hvilken sundhedsopfattelse jeg arbejder ud fra. I den sammenhæng vil jeg anvende Bjarne Bruun Jensens sundhedsbegrebsmodel. Empirien jeg anvender, er den kvalitative undersøgelse af Bente Jensen ”Sundhed og sårbarhed” der bygger på interviews af 24 unges oplevelse og billede af hvad trivsel og sundhed er. Da jeg er af den overbevisning at selvværd er en af de vigtigste dimensioner for at opnå trivsel, vil jeg uddybe begrebet selvværd. For at komme nærmere begrebet selvværd, er det nødvendigt at få en forståelse for selvets udvikling og jeg har derfor valgt at inddrage udviklingspsykologerne Heinz Kohuts og Daniel Sterns teorier. Jan Tønnesvangs selvobjektsrelationteori er en udbygning af Kohuts teori, som jeg vil anvende, når jeg giver mit bud på, hvordan jeg skal agere som lærer over for eleven, for at udvikle et positivt selvværd eller bryde en ond cirkel... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om sundhed, selvværd og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.