Sundhed, sårbarhed og udvikling | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Ingen givet
  • 29
  • 9551
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2007
  • 03-03-2008

Sundhed, sårbarhed og udvikling | Bacheloropgave

Bacheloropgave i hjemkundskab om sundhed, sårbarhed og udvikling.

Opgaven handler om børn og unges sundhedsadfærd, og hvordan samfund og skole påvirker denne. Spørgsmålet det drejer sig om hvorvidt hjemkundskab skal rumme en bredere sundhedsundervisning.

Problemformulering
Hvordan kan hjemkundskabsfaget bidrage til, at eleverne bliver bevidstgjorte om sundhed og livskvalitet, så de udvikler sig socialt og opnår selvværd og livsglæde?

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Metode
4. Sundhed
a. Hvad er sundhed?
b. Sundhed i folkeskolen
c. Samfundets indflydelse på sundhedsadfærden
d. Unges viden om sundhed
e. Delkonklusion
5. Unges sundhed og sårbarhed
a. Trivsel
b. Identitet
c. Delkonklusion
6. Arbejde mod en bedre sundhed
a. Kompetenceudvikling
b. Handlekompetence
c. Sundhedsfremmende skole og handlekompetence
d. Delkonklusion
7. Faget Hjemkundskab
a. Kvalificeret sundhedsundervisning i hjemkundskab
8. Konklusion
9. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Gennem de seneste årtier er der sket en udvikling i samfundet og i børns og unges hverdag, som gør at også ansvaret for deres trivsel ligger mere og mere hos folkeskolen. Sundhed og trivsel er af stor vigtighed for børns udvikling, og der må tages fat om emnet, for at give eleverne mulighed for at tilegne sig en viden, som er brugbar i deres søgen mod en positiv identitet og en sund tilværelse. De basale behov skal dækkes, men når eleverne ikke får opfyldt disse med tilstrækkelig og sund kost og daglig bevægelse, kan det komme til udtryk i ukoncentreret og energiforladte elever, hvor undervisning, udvikling og selv det sociale rum kan være uoverskueligt.
Men sundhed handler ikke kun om den korrekt sammensatte madpakke, men også om trivsel både psykisk, fysisk og socialt.
Det er altså op til folkeskolelærere og skolen som institution at arbejde mod et miljø på skolen, som er tilpasset, så trivslen kan finde sted. Og endvidere, hvad jeg finder interessant, at også hjemkundskabsfaget bliver brugt til at skabe fokus på begrebet sundhed. Og det skal være i bredere forståelse end sund kost. Hjemkundskabslæreren kan udforme en undervisning, der omhandler en stor mængde viden omkring fornuftigt sammensat mad, og fra fagene idræt og natur/teknik kan eleverne tilegne sig viden om kroppen og motionens betydning for sundheden, men at få denne viden omsat til handlekompetencer, som eleverne kan bruge i deres udvikling, er en stor udfordring. Hvis eleverne skal fanges og få udbytte af sundhedskampagnerne, skal de nå eleverne, så de føler et tilhørsforhold, og kunne se sundhed i forhold til deres egen udvikling og hverdag. Derfor er det interessant at se på, hvordan et fokus på begrebet handlekompetence kan hjælpe i arbejdet med unges sundhed, sårbarhed og sociale integration.

3. Metode:
Først vil jeg ser nærmere på, hvad der ligger bag begrebet sundhed. Jeg vil anvende WHO's brede og positive sundhedsbegreb og ud fra den definition, diskutere det i forhold til sundhedskampagnen ”GetMoving”. Derefter vil jeg drage en parallel til de samfundsmæssige tilstande, som Thomas Ziehe beskriver dem. I diskussionen om samfundet vil jeg ved brug af Bente Jensens undersøgelse om sundhed og
sårbarhed, ser på hvordan 13-14 årige elever, som bor i tre helt forskellige lokalmiljøer, forholder sig til sundhed. Denne kvalitative undersøgelse skal give et billede af den verden, som de unge befinder sig i og tydeliggøre de problemer, eller mangler, der er hos børn med ringe sundhed. Ud fra denne viden, vil det være interessant at finde ud af, om begrebet sundhed og livsglæde kan ses i folkeskolens formålsparagraf, faghæfte 21 og i hjemkundskabsfagets formål... Køb adgang for at læse mere

Sundhed, sårbarhed og udvikling | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.