Sundhed, sårbarhed og udvikling bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Hjemkundskab)
  • 29
  • 9610
  • PDF
  • Vordingborg Statsseminarium
  • 2007
  • 03-03-2008

Sundhed, sårbarhed og udvikling bacheloropgave

Bacheloropgave i hjemkundskab om sundhed, sårbarhed og udvikling.

Opgaven handler om børn og unges sundhedsadfærd, og hvordan samfund og skole påvirker denne. Spørgsmålet det drejer sig om hvorvidt hjemkundskab skal rumme en bredere sundhedsundervisning.

Problemformulering:
Hvordan kan hjemkundskabsfaget bidrage til, at eleverne bliver bevidstgjorte om sundhed og livskvalitet, så de udvikler sig socialt og opnår selvværd og livsglæde?

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Metode
4. Sundhed
a. Hvad er sundhed?
b. Sundhed i folkeskolen
c. Samfundets indflydelse på sundhedsadfærden
d. Unges viden om sundhed
e. Delkonklusion
5. Unges sundhed og sårbarhed
a. Trivsel
b. Identitet
c. Delkonklusion
6. Arbejde mod en bedre sundhed
a. Kompetenceudvikling
b. Handlekompetence
c. Sundhedsfremmende skole og handlekompetence
d. Delkonklusion
7. Faget Hjemkundskab
a. Kvalificeret sundhedsundervisning i hjemkundskab
8. Konklusion
9. Litteraturliste

Uddrag

3. Metode:
Først vil jeg ser nærmere på, hvad der ligger bag begrebet sundhed. Jeg vil anvende WHO’s brede og positive sundhedsbegreb og ud fra den definition, diskutere det i forhold til sundhedskampagnen ”GetMoving”. Derefter vil jeg drage en parallel til de samfundsmæssige tilstande, som Thomas Ziehe beskriver dem. I diskussionen om samfundet vil jeg ved brug af Bente Jensens undersøgelse om sundhed og
sårbarhed, ser på hvordan 13-14 årige elever, som bor i tre helt forskellige lokalmiljøer, forholder sig til sundhed. Denne kvalitative undersøgelse skal give et billede af den verden, som de unge befinder sig i og tydeliggøre de problemer, eller mangler, der er hos børn med ringe sundhed. Ud fra denne viden, vil det være interessant at finde ud af, om begrebet sundhed og livsglæde kan ses i folkeskolens formålsparagraf, faghæfte 21 og i hjemkundskabsfagets formål... Køb adgang for at læse mere

Sundhed, sårbarhed og udvikling bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.