Bacheloropgave om sundhed og motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Madkundskab)
  • Godkendt
  • 31
  • 7629
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 28-03-2007

Bacheloropgave om sundhed og motivation

Bacheloropgave i hjemkundskab om sundhed og motivation.

Problemstilling:
Hvordan kan folkeskolen og folkeskolelæreren agere som en sundhedsfremmende kultur, der giver skolebørn kompetencer og handlekompetencer til at udvikle og leve et sundt og godt liv?

Indhold

Indledning side 2
Metodeovervejelser side 3
Børns kostvaner og overvægt side 4
Konsekvenser af et højt fedtindtag . .side 5
Fed kost og åreforkalkning . side 6
Fed kost og diabetes 2 side 9
Sukker og overvægt side 11
Konklusion . side 13
Samfundet i dag . side 14
Anthony Giddens modernitetsanalyse . side 14
Barnet i det moderne samfund i dag .side 19
Konklusion side 20
Folkeskolen og folkeskolelærerens rolle i det sundhedsfremmende
arbejde side 21
Konklusion side 26
Perspektivering side 27
Litteraturliste side29

Uddrag

Indledning

Overvægtige børn er en problemstilling, der ofte bliver diskuteret i den offentlige debat. Alt for ofte konstateres det, at antallet af overvægtige børn er stigende. Alt for sjældent stilles der forslag til, hvad samfundet, skolen og læreren kan gøre ved problemet. Specielt skolen og læreren, der er i daglig kontakt med disse børn, bør tage stilling til problemet.

Undersøgelser1 lavet over børns kostvaner viser, at børn indtager mere fedt end anbefalet daglig tilførelse (ADT.), og at 75 % af danske børn indtager mere sukker end ADT.
Hvilke sundheds- og sygdomsmæssige problemer dette medfører for barnet, vil følgende opgave redegøre for.
Derefter følger en redegørelse af samfundets forandringer, ud fra Anthony Giddens analyse af det moderne samfund. Endeligt vil skolens og lærerens rolle, som led i det sundhedsfremmende arbejde, blive behandlet. Dette gøres gennem studier af udenlandske tiltag og gennem diskussion af allerede gennemførte tiltag i Danmark.
Følgende underemner vil blive behandlet:

Børns kostvaner samt en ernæringsfysiologisk redegørelse

Hvad siger undersøgelser om børns kostvaner?
Hvilken påvirkning har det på det enkelte barn?

Samfundet i dag

Hvordan ser det samfund ud, vi lever i i dag?
Hvilken betydning har samfundets for barnet?

Folkeskolen og folkeskolelærerens rolle i det sundhedsfremmende arbejde:

Hvilke tiltag foretager udenlandske skoler og samfund sig?
Hvilke kompetencer og handlekompetencer bør skolebørn i vort samfund tilegne sig i skolen?

Metodeovervejelser
Opgaven er som indledningen viser, opdelt i 3 afsnit.
Børns kostvaner samt ernæringsfysiologisk redegørelse
Det første afsnit vil belyse omfanget af problemet, der omhandler børns overvægt. Ud fra en undersøgelse konstateres det, at børns overvægt er stigende. Dernæst afklares børnenes kostvaner igennem en undersøgelse lavet over Danskernes kostvaner fra 1995. Dette gøres for at se en sammenhæng mellem børns overvægt og kostindtag. Endeligt ses på konsekvenserne af børnenes overvægt samt kostindtag. Her bliver meget grundigt set på sammenhængen mellem fed kost, åreforkalkning og diabetes 2. Endeligt ses et uddrag af debatten om sukkers betydning for overvægt. Der ses her en diskussion mellem en række fagfolk... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om sundhed og motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.