Undervisningsforløb om sex og sundhed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 11
  • 2039
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2001
  • 05-04-2002

Undervisningsforløb om sex og sundhed

Undervisningsforløb i det emne indenfor sundheds- og sexualundervisning, rettet mod overbygningen - Sex og sundhed.

Indledning
Opgaven er at tilrettelægge et undervisningsforløb på et nærmere valgt klassetrin, omhandlende dette tema med inddragelsen af de af faghæftet angivne synsvinkler.
Som udgangspunkt af opgaven har jeg valgt 9. klasse fra X Skolen.
Undervisningsforløbet skal beskrives på grundlag af den didaktiske relationsmodel.
Den didaktiske relationsmodel består af følgende dele:

1. Mål
2. Indhold
3. Elevforudsætninger
4. Arbejdsformer
5. Rammefaktorer
6. Vurdering

Indhold

1. Indledning
2. Mål
a, fagligt :
b, socialt:
c, individuelt:
3. Indhold
Hvad skal der undervises i ?
4. Undervisningsforløb
5. Elevforudsætninger
6. Arbejdsformer
7. Rammefaktorer
8. Vurdering
9. Litteraturliste
Bilag 1
Metoder du kan beskytte dig med

Uddrag

Undervisningen i Sundheds- og Seksualundervisning samt Familiekundskab er tilrettelagt, så der tages hensyn til Folkeskolens overordnede formål, samt opfyldelse af fagets formål og den vejledende læseplan (s.faghæfte 21, side 9/11-12).

• eleverne skal tilegne sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv
• eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø
• eleverne skal bidrag med egne oplevelser, erfaringer og begreber
• eleverne skal udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed
Undervisningen tager udgangspunkt i tema 8 : Sex, sundhed og sygdom (s. faghæfte 21, side 12)
• eleverne skal arbejde med, horledes negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås
• emner kan være :
- prævention og abort
- seksualitet overførbare sygdomme
- HIV/AIDS
- Seksuelle overgreb... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om sex og sundhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.