Bacheloropgave om Suggestopædi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Psykologi, Fransk)
  • Godkendt
  • 32
  • 12702
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 23-08-2002

Bacheloropgave om Suggestopædi

Bacheloropgave i Fransk om Suggestopædi - en alternativ undervisningsmetode.

Problemformulering
Hvad indeholder suggestopædimetoden, og hvordan påstår metoden den kan fremme elevernes læring i forhold til faget fransk?

Afledte problemstillinger:
1 Hvilke krav stiller suggestopædimetoden til læreren, for gennemførelse af metoden i faget fransk?
2 Hvorfor er den så lidt udbredt i Danmark,
3 Hvad er metodens teoretiske basis, dens redskaber og dens praksis?
4 Kan metoden anvendes i folkeskolen?
5 Kan metoden leve op til de officielle krav og formål som er foreskrevet i henholdsvis Klare Mål og CKF'en for franskfaget?

Indhold

1. Indledning 3
2. Læservejledning 5
3. Mit teoretiske udgangspunkt 5
3.1. Relevante ressourcepersoner og arbejdsproces 5
4. Historisk baggrund 6
5. Suggestopædiske grundbegreber 7
5.1. De 3 principper 7
5.2. Psykisk sundhed 8
5.3. Psykorelaxation 8
5.4. Variation 9
5.5. Reservekapaciteterne 9
5.6 Desuggestion 9
5.7. Suggestioner 10
5.8. Perifer læring / dobbeltplanet 11
5.9. Barrierer 11
5.10. Hjernen 13
5.11. Lærerrollen 13
5.11.1. Lozanov og Gardners fælles syn på lærerrollen 16
5.11.2. Påklædning 16
5.11.3. Retning af fejl 16
5.12 Lærebogen 17
6. Den suggestopædiske undervisnings opbygning med koncert
18
6.1 Den aktive koncertseance 18
6.2 Den passive koncertseance 20
6.3 Intonation 20
7. Aktivitetsfasen 21
7.1. Nye identiteter og rollespil 22
7.2. Overgange 23
7.3 Fysiske rammer 24
8. Diskussion 24
8.1. Lærerrollen 25
8.2. Rollespil og identiteter 26
8.3. Metodens anvendelighed i fremtiden i fht. faget fransk
i folkeskolen 26
8.4. Fysiske rammer 27
8.5. Koncerterne 27
8.6. CKF'en, faghæfte 18 for franskfaget 27
8.7. Klare mål 28
9. Konklusion 29
Bilag 1. Kvalitativt interview 32
Interview med Birgitta Gervig 32
Bilag 2. Interview med Kirsten Roos 40
Litteraturliste 43

Uddrag

1. Indledning
Min motivation for denne opgave er, at jeg som kommende fransklærer har et ønske om at finde frem til en metode der kan imødekomme samtlige elevers forskellige faglige og sociale kompetencer, dvs. der dækker den forskellighed, elever besidder og lovmæssigt dækker CKF'en, folkeskoleloven og klare mål. Grunden til at jeg søger en metode er, at bl.a. erfaringer fra praktikken har vist at mange elever ofte mister lysten til at lære sproget. Det skyldes forskellige faktorer bl.a. sprogets sværhedsgrad.

---

2. Læservejledning
Opgavens første afsnit, omhandler historisk baggrund og indledende
definitioner, suggestopædiens grundbegreber, den suggestopædiske opbygning
med koncert og aktivitetsfasen, som skal være med til at afklare
genstandsområdet.
Diskussion: Opgavens empiriafsnit; Se bilag. Interviews med Birgitta Gervig og
med Kirsten Roos, vil blive inddraget under dette afsnit. På basis af disse
interviews samt analysen af suggestopædimeteoden i teori(og praksis), vil jeg
foretage en kritisk vurdering af dens anvendelighed inden for franskfaget i
folkeskolen.
interviews samt analysen af suggestopædimeteoden i teori(og praksis), vil jeg
foretage en kritisk vurdering af dens anvendelighed inden for franskfaget i
folkeskolen.
Konklusion: Afslutningsvis en sammenfattende konklusion.

3. Mit teoretiske udgangspunkt
Hermaneutisk - synspunkt. Jeg ser det som essentielt at se og opfatte mennesket
udfra sin helhed, jeg mener at relationen mellem elev og lærer bygger på accept
og tillid. Jeg tror på at der er indre, forståelige sammenhænge mellem handlinger
og det de egentlig er et udtryk for. For mig er det vigtigt at forstå en persons
handling ved at indsætte de menneskelige og sociale fænomener i de
sammenhænge eller kontekster, de hører hjemme i, og som giver dem deres
mening. S. 16-17 Psykologihåndbogen, Mogens Brørup... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om Suggestopædi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.