Studieprodukt om undervisningsmål

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1786
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2012
  • 14-05-2012

Studieprodukt om undervisningsmål

Dansk studieprodukt 3.

Opgaven til dette studieprodukt i dansk var et eksempel på, hvordan et eksamenssæt evt. kunne se ud. Sammen med opgaven fik vi udleveret et undervisningsforløb udarbejdet af klassens lærere, et brev til forældrene, elevtekster samt lærerens mål med undervisningsforløbet.

Opgave 1: Der ønskes en kort karakteristik af lærens undervisningsmål for undervisningsforløbet i 5. klasse (tekst 1). Inddrag Fælles Mål og lærebogsmateriale (tekst 2a).

Opgave 2: Der ønskes en analyse, karakteristik og vurdering af elevteksterne (tekst 4) set i forhold til relevante undervisningsmål i lærerens planlægning (tekst 1) og i forhold til dine egene målovervejelser for et sådant forløb.

Opgave 3: Der ønskes en diskussion af anvendelse af logbog som evalueringsredskab i danskundervisningen på mellemtrinnet. Inddrag elevteksterne (tekst 4 og 5) og evt. andet af tekstmaterialet.

Underviserens kommentar

God opgave, specialt sidste del.

Uddrag

I 5. klasse vil man som tværfagligt forløb med dansk, håndarbejde, nat/tek, billedkunst og musik med udgangspunkt i bogen ”Den der fanger fuglen” og fugle i ældre og nyere litteratur, billedkunst, fotos, faglitteratur, ordsprog, sange som inspirationskilder arbejde med lyrik i en periode på 4 uger. Samtidig vil man arbejde med logbogsskrivning.
Lærer NN opstiller disse undervisningsmål: ...

---

Det første jeg lægger mærke til i elevteksten, tekst 4a, er at denne pige allerede er i stand til at anvende forskellige virkemidler indenfor den lyriske genre. I første linje bruger hun f.eks. en gentagelse:

”Jeg flyver højt, højt oppe i himlen.”4

I linje 6 skriver hun også:

”Jeg ser et sted langt langt borte…” 5

Hun anvender også billedsprog, hvilket er et andet sprogligt virkemiddel indenfor denne genre, idet hun skriver:... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om undervisningsmål

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.