Studieprodukt om jord

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1985
  • PDF
  • 12-07-2012

Undervisningsforløb: Studieprodukt om jord

Studieprodukt og undervisningsforløb i Natur/teknologi om jord.

Formålet er, at eleverne erkender sammenhængen mellem jordbundstyper og hvad der kan dyrkes på den pågældende jord. De skal også lære nogle metoder, de kan benytte til at undersøge jorden med. Endvidere er det vigtigt at eleverne ud fra resultaterne af deres jordbundsundersøgelser bliver i stand til at drage enkle konklusioner om forskellige jordbundstypers dyrkningsmæssige værdi og at de ud fra egne forslag til forsøg og erfaringer hermed undersøger hypotesers holdbarhed og kan drage enkle konklusioner om jordbundsforholdenes betydning for menneskers levevilkår.

Indhold

Indledning
Målgruppe
Formål
Mål
Undervisningen
Lærerrolle
Centrale begreber
Elevaktiviteter
Didaktisk afsnit
Refleksion
Litteratur
Anvendte Undervisningssystemer

Uddrag

Målgruppe
Til at illustrere hvordan en læringssituation kunne være, har jeg hentet inspiration til dette studieprodukt i forskellige undervisningssystemer til 4. klasse. Studieproduktet har også fokus på, hvordan man kan skabe gode forudsætninger for faglig udvikling og læring, hos elever i en 4. klasse med fokus på nogle af de forhold og begreber der hører til emnet, og som eleverne møder i deres dagligdag. Ud fra trinmål1 for 4. klasse begrundes emnevalget ud fra disse mål...

---

Undervisningen
For at opnå en god undervisning i natur/teknik er der flere aspekter og dimensioner, som skal inddrages og varetages i såvel planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Det skal være tydeligt for eleverne hvilke mål der arbejdes hen imod. Eleverne skal opleve, at der er faglige sammenhænge, helhed og progression i forløbet, både hvad angår det pågældende forløb og den langsigtede natur/teknik undervisning (fra 1. til 6. klasse). Eleverne skal desuden opleve en sammenhæng mellem de faglige teorier, love og værdien af disse i deres individuelle hverdagserfaringer, således at den enkelte elev derigennem får lejlighed til at knytte... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om jord

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.