Præsentationsportfolio om elever med særlige behov

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 12
  • 3463
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2012
  • 12-06-2012

Præsentationsportfolio om elever med særlige behov

Hvordan inkluderes elever med særlige behov i undervisningen.

Problemformulering
På hvilken måde kan undervisningen tilrettelægges og organiseres så elever med særlige behov inkluderes i klassens sociale og faglige miljøer?

Underviserens kommentar

God gennemarbejdet opgave. Viser god forståelse. Langt over middel.

Indhold

Indledning 2
Fokuselev N 2
LP-modellen 3
Figur 1 – Systemanalyse 3
Arbejdet med N i praksis 4
”N er fagligt svag – han arbejder ofte med andre ting” 4
”Han forstyrrer og irriterer de andre elever” 5
Konklusion 6
Perspektivering 6
Litteraturliste 7
Bilag 1 – Beskrivelse af eleven N 8
Bilag 2 – Den lille historiebog 9
Bilag 3 - Aktivitetsplan 10
Bilag 4 – Observation af N i undervisning 11
Bilag 5 – Snak om adfærd med klassen 12

Uddrag

Jeg vil bygge opgaven op således at der til at starte med vil være en kort beskrivelse af min fokuselev og hans vanskeligheder. Dernæst vil jeg ved hjælp af analyseværktøjer i LP-modellen forsøge at kortlægge hvad der gør inklusionen af netop denne elev vanskelig. Til sidst vil jeg redegøre for mine tiltag i forbindelse med udvalgte fokuspunkter indenfor N's vanskelighedsområder. Afslutningsvist vil jeg konkludere på opgavens dele, samt perspektivere.

Fokuselev N1
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i eleven N i arbejdet med min problemformulering. Det har jeg gjort fordi han er et typisk eksempel på den problematik jeg beskriver ovenfor. I en del af tiden er han på lige fod med resten af klassen inkluderet i det sociale og faglige fællesskab, men andre gange opleves han som udstødt og ”i vejen”. Hans raseri anfald gør at nogle af de andre elever har en respekt for ham, som på ingen måde gavner hans inklusion i de sociale miljøer. Desuden er han meget svag fagligt i både dansk og matematik. Det betyder at man som underviser ofte har været nødt til at planlægge separate opgaver for N
– dette gavner ikke hans inklusionsproces i det faglige miljø.2

Jeg vil nedenfor benytte LP-modellens systemanalyse til at danne et overblik over N's vanskeligheder.
LP-modellen
LP-modellen er udviklet af den norske professor Thomas Nordahl og er en model for læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP-modellen giver ikke konkrete redskaber til hvordan man tackler adfærdsvanskeligheder hos elever, men er med til at give læreren en større forståelse af de faktorer som opretholder problemadfærden hos eleven. (Hansen, 2009: 7)... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio om elever med særlige behov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.