Studieprodukt om demokrati

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt om demokrati

Min opgave beskriver noget om demokrati, demokratiets historie. Hal Koch og Alf Ross og deres forskellige syn på demokrati, om det er livsform eller styreform. Nogle kodeord for demokrati som styreform og livsform. Om inddragelsen af demokrati i de forskellige fag i skolen. Demokrati i form af medbestemmelse. Anerkendelse, to former demokrati (direkte og repræsentativt demokrati). Ethnos og Demos i skolen.

Problemformulering
”Hvad er demokrati og hvordan lærer man det i skolen?”

Indhold

Indledning
Demokrati
Kodeord for demokrati som styreform og livsform
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Danmark er i dag et land, hvor demokratiet spiller en stor rolle. Uden demokrati ville det danske samfund ikke fungere. Folkeskolen er en del af det danske samfund, som har pligt til at undervise eleverne i demokrati. Det står i folkeskolens formålsparagraf stk. 3 således:
”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”
I Danmark har vi en lang tradition for at tale om problemerne, hvordan vi bedst kan gøre tingene, så vi alle kan holde ud at være her på en ordentlig måde. Det er det, vi forstår ved demokrati og derfor skal alle elever lære demokrati at kende – dels ved at læse og høre om det – dels ved selv at arbejde med det.
Jeg har derfor valgt i denne opgave følgende problemformulering: ”Hvad er demokrati og hvordan lærer man det i skolen?”... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om demokrati

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.