Studieprodukt om Solen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 2249
  • PDF
  • 12-07-2012

Undervisningsforløb: Studieprodukt om Solen

TEMA: Solen, Jorden & Månen.

Formålet med forløbet er at give eleverne viden om nogle af de fænomener, som de oplever i hverdagen og hermed fjerne nogle af de hverdagsforestillinger, som de kan have en forkert opfattelse af. Formålet med logbogsskrivning er, at fastholde elevernes nye viden om et relevant emne og at styrke elevernes evne til at bruge logbog i undervisningen.
Målet er at give eleverne en viden, så de kan forklare solens betydning for livet på Jorden. Desuden er det også målet at styrke deres evne til at forklare og beskrive ud fra anvendte modeller, som f.eks. en globus.

Indhold

Indledning
Formål/mål
Centrale begreber
Elevaktiviteter
1. Døgnet/årstiderne set gennem et tellurium
Dagen set gennem et solur
Didaktisk afsnit
Konklusion
Litteratur
Anvendte Undervisningssystemer

Uddrag

Indledning
Solen er lige som luft, vand og jord en uundværlig brik i det vi kender som liv her på Jorden. Alene af denne grund mener jeg det er vigtigt, at eleverne får både kendskab til og dybere indsigt i hvordan Solen indvirker på Jorden og det liv der findes her. Når jeg taler om kendskab til Solen, mener jeg de forhold hvor Solen direkte og fysisk giver en målbar konsekvens som eksempel lys og varme. Når jeg derimod taler om dybere indsigt, refererer jeg til de abstrakte forhold som Solen er en del af – eksempelvis tid, dag/nat og årstider.
Til at illustrere hvordan en læringssituation i en 5.klasse kunne være, har jeg hentet inspiration til dette studieprodukt fra flere temaer om Solen, dels fra Geografi(Geografforlaget), dels fra Natek, og dels fra Gul (Geografforlaget). Studieproduktet har fokus på, hvordan man kan skabe gode forudsætninger for faglig udvikling og læring, hos elever i en femte klasse i et undervisningsforløb med fokus på nogle af de forhold og begreber der hører til solen, og som eleverne møder i deres dagligdag. Ud fra slutmål1 for 6. klasse begrundes emnevalget ud fra disse mål …... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om Solen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.