Studieprodukt om Menneske & Miljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 2222
  • PDF
  • 14-09-2011

Undervisningsforløb: Studieprodukt om Menneske & Miljø

Studieprodukt med undervisningsforløb om kredsløbet og åndedrættet til en 6. klasse i natur/teknologi.

Indhold

Indledning
Formål/mål
Centrale begreber
Elevaktiviteter
Hjertet og Lungerne
Kondition og Puls
Didaktisk afsnit
Konklusion/Reflektion
Litteratur

Uddrag

Formålet er, at eleven får kendskab til kredsløb, åndedræt og de tilhørende funktioner. Arbejdet med kredsløbet, åndedrættet og livsstil skal gøre eleven bevidst om en sammenhæng mellem daglige aktiviteter og sundhed/trivsel. Eleven skal desuden kende sammenhængen mellem kredsløb og åndedræt.

Målet er, at eleven kan beskrive et åndedrætssystem, et kredsløb og deres funktioner. Og desuden opnå viden om motions betydning for krop, kredsløb og åndedræt.

Indledning
Regeringens ambitioner for folkeskolen er høje. Samtidig skærpes kravene til den faglige indlæring hos eleverne, bl.a. pga. dårlige PISA-målinger. Min opfattelse er, at læring foregår i samspil mellem lærer og elev, og mellem eleverne. Ifølge et konstruktivistisk læringssyn kan vi ikke overføre viden direkte til eleverne. De skal selv være aktive medspillere i undervisningen. I læringssituationer mener vi det er vigtigt, når der arbejdes i grupper, at eleverne er omstillingsparate. Dvs. de skal være åbne overfor andres forklaringer, når de i gruppearbejdet undersøger løsningsforslag, og derefter ræsonnerer sig frem til en fornuftig forklaring eller løsning på en problemstilling. Vi mener, at læring foregår i interaktion og socialt samspil.

I de seneste år har der været øget fokus på sundhed. Mange elever er langt mindre fysisk aktive i dag end tidligere, og overvægt er blevet et stort problem blandt skoleelever. Flere faktorer kan være skyld i overvægten, men vi ved at den moderne levemåde og fysisk inaktivitet har store sundhedsmæssige indvirkninger på individets tilstan4.

Inspirationen til dette studieprodukt er hentet fra aktiviteter, der er afprøvet i en praktikperiode. Studieproduktet fokuserer på, hvordan lærere kan skabe de rette forudsætninger for en god faglig udvikling og læring, hos elever i en sjette klasse, i et undervisningsforløb om kroppen og nogle af dens vigtigste funktioner... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om Menneske & Miljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.