Funktioner og Algebra i 4. klasse | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1642
  • PDF
  • 14-09-2011

Undervisningsforløb: Funktioner og Algebra i 4. klasse | Studieprodukt

Studieprodukt om at undervise om funktioner og algebra med hjælp fra LEGO.

Problemformulering
Hvordan kan vi introducere funktioner i 4.klasse og samtidig fremme elevernes forståelse af det matematiske i emnet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Præsentation af teorier
Didaktisk afsnit
Et undervisningsforløb
Konklusion/Refleksion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Et af de faglige mål for eleverne i folkeskolen er at lære om matematiske funktioner. For bedre at kunne forstå disse må eleverne gennem andre emner som er forudsætninger for at kunne forstå og håndtere funktioner. Blandt disse emner finder man mønstre, som vort fokuspunkt i dette studieprodukt. Vi ville gerne lave et studieprodukt der tog udgangspunkt i 3. klassetrin, men vi mener at vi får et bedre udgangspunkt hvis vi vælger 4. klassetrin i stedet, da multiplikation findes på dette klassetrin og fordi multiplikation er en væsentlig del af mønstre og funktioner, når vi bevæger os væk fra det helt simple niveau. En væsentlig grund til at eleverne skal arbejde med funktioner og de tilhørende emner er, at de her i gennem udvikler deres kompetencer inden for problembehandling, ræsonnement, symbol, formalisme og hjælpemidler.

---

Didaktisk afsnit
Når vi vil sammensætte et undervisningsforløb, som kan opfylde de betingelser der tidligere er nævnt, er der nogle hensyn af tage - dels at sikre eleverne mulighed for læring og dels at sikre at målet for undervisningen bliver nået. Med fokus på elevernes læring er der flere problemstillinger som vi må overveje – bl.a. det valgte sprog, elevernes forhåndsviden og den undervisning vi præsenterer eleverne for. Ser vi først på hvorfor sproget er vigtigt, kan vi tage udgangspunkt i Marit Højnes teorier om 1. og 2.ordens sprog3, som beskriver hvordan elevernes sprog kan flyttes fra elevsprog til fagsprog.

---

Et undervisningsforløb
Vi har valgt at lade eleverne udvikle mønstre med Lego klodser som konkretmateriale for at inddrage elevernes forhåndsviden og for at starte i et førformelt niveau, hvor vi mener alle eleverne har forudsætninger for at deltage, næsten uanset deres forhåndsviden.

Vi tænker os et undervisningsforløb med to forskellige funktionsafsnit... Køb adgang for at læse mere

Funktioner og Algebra i 4. klasse | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.