Studieprodukt i idræt om undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 28
  • 6934
  • PDF
  • 2012
  • 23-04-2012

Studieprodukt i idræt om undervisningsplan

Opgaven man skal aflevere inden de første 4 ugers praktik. Fælles studieprodukt som er en undervisningsplan for praktikken. Handler om idræt i folkeskolen.

Indhold

Side 3: Indledning
Side 4-8: Undervisningsplan, uge 9-13
Side 9: Teamets læringssyn
Side 9: Folkeskolens formål, fælles mål og trinmål for faget idræt
Side 12: Undervisningens didaktiske strukturerede opgave (=målstruktur)
Side 13: Undervisningens didaktiske strukturerede tema (=indholdsstruktur)
Side 13: Undervisningens didaktiske strukturerede relationsarbejde (=socialstruktur)
Side 16: Undervisningens didaktiske strukturerede metodiske handlen (=handlestruktur)
Side 16: Undervisningens didaktiske strukturerede tidsmæssige følge (=processtruktur)
Side 18: Overvejelser i forhold til lærerrolle
Side 22: Overvejelser i forhold til klasseledelse
Side 24: Håndtering af inklusion og anerkendelse
Side 25: Afklaring af elevforudsætninger til undervisningsdifferentiering
Side 25: Sikkerhedsmæssige overvejelser
Side 28: Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Idræt er gennem de seneste år blevet et fag, der er blevet pålagt folkeskolen at lægge større vægt på. Vi mener, at idræt spiller en væsentlig rolle hos den enkelte elev i folkeskolen samt skaber socialt fællesskab og trivsel. For os har idræt udviklet sig fra at være en væsentlig faktor rent fysisk og socialt til en mere omfattende og forstående del af at være elev i den danske folkeskole. Eleverne skal oplyses om de forskellige faktorer, der spiller ind i faget idræt, f.eks. sundhed, fysisk aktivitet og socialt fællesskab. Dertil skal eleverne oplyses om idrættens værdier - men vigtigst af alt; at de har idrætslige gode oplevelser igennem deres ugentlige idrætstimer.

Vi har i denne opgave udarbejdet et undervisningsforløb for fem forskellige klasser ugentligt, der forløber over fem uger. Herunder kommer vi f.eks. ind på vores almen- og fagdidaktiske overvejelser, vores individuelle lærerrolle samt vores fælles lærersyn.

Opgaven er baseret på egne erfaringer fra skoletilknytningsprojektet samt med inspiration fra almen- og fagdidaktiske teorier og begreber. Opgaven er en forberedelse af vores praktikperiode fra uge 9-13 og er opbygget over overvejelser, der har til hensigt at tydeliggøre vores overvejelser, tanker og idéer omkring vores undervisning... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt i idræt om undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.