Eksamensopgave om stress og børneliv

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2272
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 07-10-2004

Eksamensopgave om stress og børneliv

Eksamensopgave i psykologi om stress og børneliv.

Problemformulering
Vi vil belyse, hvad stress kan være i børns liv med fokus på årsager og symptomer.

Indhold

1. Indledning 1
2. Problemformulering 1
3. Teoretisk felt 1
4. Definition 1
5. Årsager til stress 2
5.1 Hverdagsliv 2
5.2 Skolelivet 3
5.3 Mediernes hjernevask 3
5.4 Case 3
6. Børns reaktioner på stress 4
7. Konklusion 5
8. Perspektivering 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Vi har valgt at beskæftige os med stress hos børn, fordi vi i vores dagligdag og via medier oplever, at det er et stigende problem. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi som kommende lærere undersøger og forholder os til de faktorer, der påvirker børn, så de får stress.

3. Teoretisk felt
Vi har i vores synopsis valgt at benytte Gideon Zlotniks bog ”De stakkels børn”. Gideon Zlotnik har været psykiatrisk overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på amtssygehuset i Glostrup. Han har mere end 30 års erfaring inden for børnepsykiatrien som speciallæge, konsulent, underviser og forsker. Han betegner stress blandt børn og familier som et stigende problem, og han anklager de voksne (forældre, pædagoger, lærere, børnesagkyndige og politikere) for at svigte nutidens børn og unge... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om stress og børneliv

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.