Undervisningsforløb om stress og sundhed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 10
  • 2743
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2006
  • 09-04-2006

Undervisningsplan: Undervisningsforløb om stress og sundhed

Opgave i biologi med et undervisningsforløb om stress og sundhed til 7-9. klasse.

Indhold

Indledning
Teori om stress
Risici
Positiv og negativ stress
Behandlingsformer
Stressens historie før og nu
Overvejelser forud for undervisning i stressemnet
Undervisningsplan for 7. klasse
Centrale begreber:
Litteratur/materiale:
Undervisningsplan for 9. klasse
Centrale begreber:
Litteratur/materiale:
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
De fleste har en klar fornemmelse af, at stress er udbredt i den danske befolkning. ”Vi stresser som aldrig før” lyder det stort set i alle medier. I de senere år er der kommet mere fokus på børn, unge og stress, og netop derfor må det også være et emne som folkeskolen skal berøre. Netop i biologiundervisningen har vi mulighed for at lære eleverne, hvad der sker med mennesker rent biologisk, når de bliver stressede, og derigennem gøre eleverne bevidste om hvordan stress påvirker hele vores liv både fysisk og psykisk
De skal ikke skræmmes, og vi skal som lærere ikke være moraliserende, men i stedet skabe en dialog med eleverne. Eleverne skal have indsigt i det brede sundhedsbegreb, og herigennem udvikle handlekompetencer, hvilket giver grobund for egen handling.

---

Stressens historie før og nu
I 1935 beskrev den amerikanske fysiolog Cannon dyrs fysiologiske reaktioner ved psykologisk belastning. Dette betegnes som ”fight or flight responset” – som opstår i situationer der kræver kamp eller flugt. Her kan man sige, at stressreaktionen er en fornuftig overlevelsesmekanisme.14 Ligeledes er stressen bearbejdet af den canadiske læge Hans Selye (1907 – 1982). Han ”opdagede” stressen første gang i 1936, hvor han beskrev stress-begrebet i et britisk blad. Denne beskrivelse var starten på den velkendte stress debat, som vi kender fra i dag. Gennem Selyes karriere nåede han at producere 33 bøger og mere end 1600 videnskabelige artikler som omhandlede begrebet stress....

---

Overvejelser forud for undervisning i stressemnet
Eleverne i 7. – 9 klasse er midt i puberteten, og er derfor meget nærtagende over for pludselige forandringer af fysisk eller psykisk art. Derfor er det vigtigt, at få informeret dem om de konsekvenser som stress kan føre til, hvis man ikke lytter til kroppens faresignaler (svimmelhed, ondt i maven, hovedpine etc.) Samtidig skal vi som lærere ikke lave en ”skræmmekampagne”, men derimod udstyre eleverne med handlekompetencer, så de selv er i stand til at handle.

Undervisningsplan for 7. klasse
Vi har vurderet, at det er optimalt at bruge 2 x 45 min. til at introducere stress for eleverne i 7. klasse. Vi ser en vis fornuft i, at stress emnet placeres under sundhed og livsstil temaet, og i... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om stress og sundhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.