Street art i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst, Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 6208
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 03-02-2005

Undervisningsforløb: Street art i billedkunst

Opgaven omhandler et tværfagligt undervisningsforløb i dansk og billedkunst i 7. klasse.

Selve opgaven stiler mod en motivation af de unge ved at se på deres personlige livsverden og bruge dele af massekulturen for at give eleverne de nødvendige kompetancer. For at belyse dette har vi brugt bla. Klafki, Ziehe og Hammershøj.

Indhold

2. Indledning
3. Teoriafsnit
a. Dannelses- og værdisyn
b. Læringssyn
c. Fagsyn
d. Valg af planlægnings- og pædagogiske principper
e. Ydre og indre rammer
f. Folkeskoleloven
4. Undervisningsforløb
a. Formål
b. Elever/ forudsætninger
c. Delmål/delemner
d. Undervisnings- og arbejdsformer
e. Differentiering
f. Medbestemmelse
g. Materialer
h. IT
i. Evaluering
j. Skematisk oversigt over undervisningsplanen
5. Selvkritik og perspektivering
6. Litteraturliste
7. Bilag 1

Uddrag

2. Indledning
Vi har valgt at arbejde tværfagligt mellem fagene dansk og billedkunst, og tager udgangspunkt i et undervisningsforløb for 7. klassetrin i Storkøbenhavn. Undervisningsforløbet er et emnearbejde om Streetart og statements1, og vil tidsmæssigt forløbe over 4 uger, med ca. 8 undervisningslektioner om ugen. Elevgruppen er på 20 elever, og der vil være 2 lærere tilknyttet undervisningen.
Vi har valgt at arbejde med emnet Streetart og statements, fordi vi ønsker at vække elevernes interesse og motivation for at analysere og producere samtidens kunst. Vores formål er at oplyse elever om den kunst, vi møder i gadebilledet, samt lære dem, hvad kunst kan og gør ved os mennesker.

Ved selv at arbejde med gadekunst og tankerne bag, vil vi give eleverne en forståelse for at kunst er meget andet end støvede museer og fine skulpturer. Streetart og statements er en storbykunst, og København er herunder et mekka. Forudsætningen for at kunne arbejde med emnet, vil efter vores mening være optimal, når man kan tage eleverne med ud af skolegården og vise dem steder hvor gadekunsten er repræsenteret. Derfor vil vores undervisningsforløb tage udgangspunkt i en skole i Storkøbenhavn.

I syvende klasse er eleverne lige kommet i puberteten. Mange elever koncentrerer sig om at udvikle deres identitet, og forholdet til de jævnaldrene og de moderne elementer i samfundet spiller en stor rolle for denne identitetsudvikling. Miljøet hvor den unge teenager vokser op, vil på en eller anden måde kunne afspejles i identitetsudviklingen, og specielt i områder omkring København, vil gadekunst være en del af gadebilledet, og de dermed unges opmærksomhed. Hip hop kulturen er meget populær hos det unge publikum, både indenfor musik, tøjstil og fritidsaktiviteter som skateboard og snowboard.

Grafittikulturen startede i New Yorks undergrund i 1970'erne, og har bredt sig over det meste af verden. Streetart er en videreudvikling af graffiti, og har i dag fundet vej ind på gallerier verden over, specielt i storbyer som Berlin, Paris, London, København og New York, hvor interessen for anderledes og moderne kunst er meget udbredt. Statements kommer fra kunstneren og er en del af gadekunsten, da de korte udsagn lægger op til refleksion og kan provokere beskueren til at tage stilling til oplagte politiske eller upolitiske problemstillinger.

Ved at arbejde med denne kombination mellem streetart og statements på folkeskolens syvende klassetrin, vil eleverne blive stillet overfor en opgave, der kræver kreativitet både på det billedskabende og danskfaglige plan. Statements er problematiserende skriftlige udsagn, der kræver at eleven tager stilling til, hvilken identitet de selv repræsenterer, og hvilke holdninger eller budskaber de selv finder vigtigst at videregive til beskueren. Da streetart og statements er en blanding af både billedskabende og skriftligt arbejde, finder vi det hensigtsmæssigt at lave et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst.

I opgaven inddrager vi bl.a. teoretikerne Thomas Ziehe, Lars Geer Hammershøj, Vygotsky, Bo Steffensen og Wolfgang Klafki. Vi bruger de nævnte teoretikere til at understøtte vores synspunkter, samt til at belyse synsvinkler på forskellige problematikker ved undervisning. Samtlige teoretikere er meget anerkendte inden for deres vidensfelt, og vi finder dem derfor relevante og troværdige at anvende i denne didaktikopgave... Køb adgang for at læse mere

Street art i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.