Stranden en biotop

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Ingen givet
  • 8
  • 1677
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 30-04-2002

Stranden en biotop

Problemformulering
Hvorfor ser stranden ud som den gør? Hvad er en biotop? Hvorfor er der forskellige zone inddelinger på en biotop? Hvorfor gror der lige præcis de planter på stranden? Hvilke dyr lever på stranden? Hvilken jordbundstype findes på stranden? Hvordan skal man behandle stranden for at det ikke går ud over dens biotiske forhold? Hvilken indflydelse har vind, vejr og temperatur?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Temabeskrivelse 2
Problemformulering 2
Relevante faglige aspekter i et skolerettet perspektiv 2
Feltbiologiens behandling i et biologisystem; 5
Didaktiske overvejelser. 6
Det lodrette snit 6
Det økologiske perspektiv 6
Det udviklingsmæssige perspektiv 6
Det værdimæssige perspektiv 6
Det samfundsmæssige perspektiv 7
Litteraturliste 7

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi har valgt at beskæftige os med stranden som biotop. Da mange elever på forhånd har et kendskab til stranden kan man tage udgangspunkt i dette.
Danmark er desuden et kystland så derfor er det meget relevant og det er geografisk let tilgængeligt. Stranden er en del af den natur der forandrer sig meget pga. at den bliver ”brugt” meget. Det er meget brugt at gå ture ved stranden, samle sten og muslinger og selvfølgelig bade, så stranden er meget påvirket af mennesker og hvordan de opfører sig på den. Disse abiotiske forhold er også meget vigtige. Vejret spiller også en stor rolle for strandens miljø.

Temabeskrivelse
Feltbiologi er et vigtigt arbejdsområde indenfor biologi. Det tilstræbes at give eleverne forskellige muligheder for undervisning, endvidere at forskellige sanser skærpes i forskellig undervisningssammenhæng og at eleverne får mulighed for at komme ud i naturen og undersøge, opleve og mærke på den.

Relevante faglige aspekter i et skolerettet perspektiv
Eleverne kan starte feltarbejdet med at lave en logbog hvori de kan notere deres undersøgelser og iagttagelser af de planter og dyr de finder. For at få en helhed og alle detaljerne med er det vigtigt at tegne eller fotografere nogle af de forskellige observationer man gør sig. Endvidere skal der indsamles biotop materialer til undersøgelse og senere udstilling på skolen.

Vi vil prøve at gøre eleverne i stand til at drage en sammenligning af forskellige bøgers teori i forhold til deres egne hypoteser. Dette gøres ved at man søger informationer om de pågældende ting man har fundet frem til under feltarbejdet og disse noteres i logbogen. Herved får eleverne en... Køb adgang for at læse mere

Stranden en biotop

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.