Strømpedukker i Håndværk og design

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 5
  • 2297
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2004
  • 18-04-2004

Undervisningsforløb: Strømpedukker i Håndværk og design

Índeholder praktik-og undervisningsforløb i Håndværk og design.

Indhold

Begrundelse for valg af fokusområde
Lovmæssigt grundlag og mit mål
Begrundelse for undervisningsforløb
Udgangspunkt for undervisningsforløb.
Didaktiske overvejelser
Undervisningsplan
Logbog håndarbejde 5a
Afslutning og evaluering
Litteraturliste

Uddrag

I denne opgave vil mit fokuspunkt være de urolige drenge, som jeg havde en del af i klassen under mit praktikforløb.
Der har i de seneste år været stor opmærksomhed på og debat om drengenes vilkår i folkeskolen. Drengenes behov for ”vilde lege” og mere udadvendte aktiviteter bliver ikke tilgodeset og det er blevet fremført, at den danske folkeskole er en pigeskole, som især prioritere de egenskaber og kompetencer, som pigerne i forvejen har.

·at kunne sidde stille
·at være social
·at vente til det bliver din tur
·at kunne koncentrere sig
·at være sproglig, at kunne formulere sig
·det finmotoriske – at klippe, tegne og skrive

I faget håndarbejde er mange af disse kompetencer højt prioriteret, og hvad gør man så med drengene, der har for meget krudt i rumpen.
Jeg ser det som en kæmpe udfordring, om jeg vil være i stand til at få drengene til at lave hånddukker til brug i et storylineforløb. Vil de deltage og engagere sig i et håndarbejdsforløb der tager udgangspunkt i læring gennem oplevelsesmæssig, håndværksmæssig, udtryksmæssig, analytisk og kommunikativ virksomhed.

Lovmæssigt grundlag og mit mål
I henhold til de centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget håndarbejde skal undervisningen indeholde elementer fra hovedpunkterne: Tekstile arbejdsområder, det skabende håndværk og det samfundsmæssige og kulturelle indhold.

Mit mål med dette undervisningsforløb er at give eleverne:
-Oplevelse af og viden om handskedukken og dens funktion
-Tilegnelse af praktiske færdigheder og teknikker, med mulighed for fordybelse.
-Mulighed for at udtrykke sig personligt.
-Mulighed for at stille sig kritisk og vurderende.
-Sende eget budskab via handskedukke.

Ved at beskæftige sig med disse områder, mener jeg at bibringe eleverne viden, indsigt og erfaring til, at styrke deres personlige, faglige og kommunikative kompetencer.

Begrundelse for undervisningsforløb
Overordnet har jeg valgt at lave et tværfagligt storylineforløb hvor fagene håndarbejde og engelsk indgår.
Mange storylines indeholder konkrete aktiviteter, hvor det handler om at designe figurer eller dukker til et ganske bestemt formål .
I faget håndarbejde lærer børnene teknikker og den faglige baggrundsviden. I et storyline-forløb bliver de funktionelle. Storyline-metoden lægger vægt på, at børnenes historier gennem produkter bliver synlige. Præsentationer i form af skuespil med en sproglig præsentation bliver hyppigt anvendt som afslutning på en storylineaktivitet.

Når børnene præsenterer deres dukker har de fået identitet. Synspunkter og holdninger og sproglige formuleringer kan fortælles gennem dukken, derved er det ikke eleven der taler men dukken. Hvis eleven i klassen er bange for at ytre sig, f. eks. fordi han ikke kan udtale ordene korrekt, kan han i spillet gemme sig bag sin dukke. Dukken virker alt i alt befordrende for elevens overskridelse af afstanden mellem det reale rum og fantasiernes rum. Elevens integritet beskyttes, for det er jo dukken der optræder, og som derfor har ansvaret for, hvad der sker... Køb adgang for at læse mere

Strømpedukker i Håndværk og design

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.